Census Hub – ērta pieeja Eiropas 2011. gada tautas skaitīšanas datiem

09.12.2014

8. decembrī Eiropas Savienības (ES) Statistikas birojs Eurostat oficiāli atklāja 2011. gada tautas skaitīšanas vienoto datu kopu "Census Hub", tādējādi nodrošinot pieeju 2011. gada tautas skaitīšanas datiem visās ES valstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs.

Census Hub sniedz iespēju datu lietotājiem iegūt metodoloģiski salīdzināmus Eiropas valstu 2011. gada tautas skaitīšanas datus, kas līdz šim bija iespējams tikai apmeklējot individuālās dalībvalstu datu bāzes.

Census Hub projekts ir novatorisks tehniskais risinājums Eiropas 2011. gada skaitīšanas datu un meta datu apraksta nodošanai un izplatīšanai saskaņā ar Eiropas Savienības tautas skaitīšanas likumdošanu. Tautas skaitīšana ir nozīmīgs projekts Eiropas statistikas sistēmā (ESS) – iegūtais plašais datu avots par iedzīvotājiem un mājokļiem Eiropā sniedz informāciju valsts, pašvaldību, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju analītiķiem, pētniekiem, demogrāfiem un ikvienam iedzīvotājam, kurš grib uzzināt vairāk par savu valsti, reģionu, pašvaldību, vai par citu Eiropas valsti.

Census Hub ietver detalizētus datus par personām (dzimums, vecums, pastāvīgā dzīvesvieta, juridiskais ģimenes stāvoklis, augstākais iegūtais izglītības līmenis, darbavieta, pašreizējais ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības statuss, nozare, nodarbošanās, dzimšanas valsts, valstiskā piederība un tās veids, dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanas), privātajām mājsaimniecībām un ģimenēm (privāto mājsaimniecību un ģimeņu tips un lielums, mājsaimniecību īpašumtiesību statuss), mājokļiem (apdzīvotības statuss, iemītnieku skaits, uzcelšanas laiks, kopējā platība, tualetes labierīcības, apkures veids) dažādos ģeogrāfiskajos līmeņos (valstis, reģioni, pašvaldības).

Par katru valsti pieejamas 60 daudzdimensiju tabulas, tai skaitā:

  • 45 tabulas ir NUTS-2 līmenī (vidējie statistikas reģioni, sākot no 100 000 iedzīvotājiem līdz 10 miljoniem iedzīvotāju; Latvijas dati ir sniegti valsts līmenī);
  • 10 tabulas ir NUTS-3 līmenī (mazākie reģioni, pārsvarā arī administratīvie reģioni; Latvijā tie ietver 6 statistiskos reģionus: Rīgas, Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionu);
  • 5 tabulas ir pašvaldību līmenī (Latvijā tās ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi).

Census Hub pieejams kopā ar informāciju par metodoloģisko un tiesisko bāzi Eurostat tīmekļa vietnē: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population_and_housing_census/introduction

 

Papildu informācija:
Pēteris Veģis
Sociālās statistikas departamenta direktora vietnieks
Tālr. 67366771