Būvniecības produkcijas apjoms turpina pieaugt

15.05.2013

2013. gada 1. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 142.8 milj. latu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010 = 100)

Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās  pieauga par 1,4%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms – par 4,0%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms samazinājās par 2,4%.

Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni gadu iepriekš, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 9,8%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 16,1%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība pieauga vairāk nekā divas reizes. Inženierbūvju produkcija pieauga  par 2,2%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma palielinājums maģistrālo cauruļvadu, spēka un kominikācijas līniju būvniecībā 2,6 reizes.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

 

Pavisam
(faktiskajās cenās, milj. latu)

2013.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar

2012.gada 4.cet.,%
(salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2012.gada 1.cet.,%
(salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

142,8

1,4

9,8

Tai skaitā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

20,6

37,0

2,3 reizes

Administratīvās ēkas

6,7

43,0

-11,6

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

6,4

14,7

8,7

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

12,0

-3,4

3,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

9,5

14,3

45,0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

5,6

-5,5

-22,8

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

11,3

-25,1

-31,8

Ostas un dambji

8,6

24,5

2,0 reizes

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

12,3

80,8

2,6 reizes

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

7,6

-35,1

-33,6

Pirmajā ceturksnī izsniegtas 313 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai 78,0 tūkst.m² kopējā platībā (2012. gada 1. ceturksnī – attiecīgi 304 būvatļaujas 66,7 tūkst.m² platībā), tai skaitā 185 būvatļaujas jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 42,5 tūkst. m2 platībā. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, izsniegto būvatļauju jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai skaits palika nemainīgs, bet par 8,7% pieauga kopējā platība.

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 163.5 tūkst.m2 izsniedza 74 būvatļaujas, tai skaitā 38 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 58.2 tūkst.m2. Salīdzinājumam gadu iepriekš pirmajā ceturksnī izsniegtas attiecīgi 80 būvatļaujas ar kopējo platību 93.2 tūkst.m2, tai skaitā 49 būvatļaujas jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 41.3 tūkst.m2.

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība.

 

Papildu informācija
ArvīdsUibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857