Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 0,4 %

26.01.2017

2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,4 %liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 3,5 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,1 %, bet būvmateriālu cenas saruka par 1,1 %.

2016. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 0,5 %. Būvmateriālu cenas palielinājās par 1,1 %, bet strādnieku darba samaksa saruka par 0,3 % un izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,2 %.

Decembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums asfaltbetonam un smiltīm.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis samazinājās par 0,1 %. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai kritās par 0,3 %, savukārt būvmateriālu cenas un strādnieku darba samaksa būtiski nemainījās.

2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 4. ceturksni, kopējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 0,1 %. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 3,8 %, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,3 %,  bet būvmateriālu cenas saruka par 2,0 %.

2016. gadā 12 mēnešu vidējais būvniecības izmaksu līmenis salīdzinājumā ar 2015. gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijā samazinājās par 0,5 %. Būvmateriālu cenas kritās par 3,2 %, bet palielinājās strādnieku darba samaksa par 4,8 % un izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,1 %.

2016. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 180 būvuzņēmumu un vairāk nekā 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tika izmantotas arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedza ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē tika iekļauti būvuzņēmumi, kam 2015. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 74 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 33 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Datus par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2017. gada janvārī publicēs 28. februārī.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Aļona Ivanova
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Alona [dot] Ivanova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366884