Būvniecības izmaksas martā kritušās

26.04.2013

2013. gada martā, salīdzinot ar februāri, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas kritās par 0,5%. Savukārt būvmateriālu cenas pieauga par 0,5%, bet strādnieku darba samaksa – par 0,4%.

Salīdzinot ar pagājušā gada martu, būvniecības izmaksas pieauga par 4,5%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 11,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 3,7%, būvmateriālu cenas – par 1,4%. Kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk paaugstināja izmaksu kāpums inženierbūvēm.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2013. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 5,2%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 13,7%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 3,7% un būvmateriālu cenas – par 1,3%.

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013. gada aprīlī tiks publicēta 29. maijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālrunis 67366813