Būvniecības izmaksas 2015. gadā palielinājās par 0,1 %

28.01.2016

2015. gadā, salīdzinājumā ar 2014. gada vidējo līmeni, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 0,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,7 %, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai būtiski nemainījās, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,8 %.

2015. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,1 %. Būvmateriālu cenas pieauga par 0,2 %, strādnieku darba samaksa - par 0,1 %, savukārt izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai būtiski nemainījās.

Salīdzinot ar 2014. gada decembri, būvniecības izmaksas samazinājās par 1,1 %. Būvmateriālu cenas samazinājās par 3,8 %, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,4 %, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 6,0 %.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 4. ceturksni, būvniecības izmaksu līmenis samazinājās par 0,7 %. Būvmateriālu cenas samazinājās par 3,0 %, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,7 %, savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5 %.

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē tika iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2016. gada janvārī tiks publicēti 29. februārī.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
http://www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Baiba Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
baiba [dot] alksnite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366696