Būvniecībā vērojama stabila izaugsme

14.08.2014

2014. gada pirmajā pusgadā būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 680,4 milj. eiro, no tiem 2. ceturksnī – 426,1 milj. eiro, gada laikā pieaugot par 15,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

(2010 = 100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar šā gada 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms palielinājās par 9,6%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms samazinājās par 7,9%.

Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 15,8%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 50,4%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība palielinājās par 67,3% (14,5 % no kopējā būvniecības apjoma) un izglītības iestāžu būvniecība un remonts pieauga 2,3 reizes (7,5% no kopējās būvniecības). Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 2. ceturksni, samazinājās par 8,8%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma samazinājums ielu un ceļu būvniecībā – par 2,4% (19,3 % no kopējās būvniecības), maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā – par 20,4 % (5,4 % no kopējās būvniecības), kā arī ostu būvniecībā – par 64,5% (2,2% no visas būvniecības). Tajā pašā laikā vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecība palielinājās par 14,8% (4,9% no kopējās būvniecības).

Šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 18,9%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieauga par 43,2%, inženierbūvju būvniecība samazinājās par 2,8%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2014. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2013.gada 1.pusgadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2014.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar

2014. gada 1.pusgadā 

2014. gada 2. cet.

2014.gada 1.ceturksnis,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2013.gada 2.ceturksnis,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

680,4

426,1

18,9

-2,0

15,8

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

 

103,9

 

61,2

 

57,4

 

10,7

67,3

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

20,7

12,3

138,1

18,6

197,2

Biroju ēkas

49,2

 

30,1

40,3

-1,0

18,0

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

21,2

 

10,9

31,6

21,9

58,7

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

44,0

 

25,6

19,5

9,1

30,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

46,5

13,6

 

70,3

122,3

132,7

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

21,4

12,5

38,6

22,6

69,8

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

97,5

82,1

-2,7

6,5

-2,4

Tilti un tuneļi

15,6

10,4

-12,2

10,9

-7,8

Ostas un dambji

24,1

9,3

-37,3

-51,9

-64,5

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

42,5

23,1

-8,9

-25,3

-20,4

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

34,2

20,9

17,3

-10,2

14,8

2. ceturksnī izsniegtas 613 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 128,2 tūkst.m² jeb par 56 būvatļaujām mazāk un par 10,7% paredzētās kopējās platības mazāk nekā 2013. gada 2. ceturksnī. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 92,5 tūkst,m2 izsniegtas 418 būvatļaujas jeb par 7,4% mazākai platībai un 16 būvatļaujām mazāk nekā pērn.

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 117,7 tūkst.m2 izsniedza 89 būvatļaujas jeb par 40,9% mazākai platībai un 35 būvatļaujām mazāk nekā iepriekšējā gada 2. ceturksnī. 53 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 65,9 tūkst.m2 jeb par 15 būvatļaujām un 18,7% paredzētās platības mazāk nekā pērnā gada 2. ceturksnī. 

 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība.

 

Papildu informācija:
Arvīds Uibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857