Būvniecībā turpinās izaugsme

14.05.2014

Pateicoties būvniecībai labvēlīgiem laika apstākļiem un ES fondu finansēto būvniecības projektu īstenošanai, būvniecības produkcijas apjoms turpina pieaugt, un šā gada pirmajā ceturksnī tas bija 254,3 milj.eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2010 = 100)

Šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās  pieauga par 13,0%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms – par 22,6%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms palielinājās par 4,0%.

Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni gadu iepriekš, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 24,6%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 34,1%. Tai skaitā administratīvo ēku būvniecība pieauga par 97,4% (7,5% no kopējā būvniecības apjoma) un dzīvojamo ēku būvniecība – par 44,3% (16,8% no kopējās būvniecības). Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 1.ceturksni, pieauga par 11,9%, un to ietekmēja vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecības pieaugums par 21,8% (5,2% no kopējās būvniecības) un ostu būvniecība – par 20,8% (5,8% no kopējās būvniecības). Produkcijas apjoma kritums bija ielu un ceļu būvniecībā – par 4,8% (6,1% no kopējās būvniecības) un tiltu būvniecībā – par 19,4% (2,0% no kopējās būvniecības).

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2014.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar

2013.gada 4.cet.,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2013.gada 1.cet.,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

254,3

13,0

24,6

Tai skaitā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas

42,8

27,5

44,3

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

8,4

84,7

84,3

Administratīvās ēkas

19,1

7,4

97,4

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

10,3

-3,6

11,3

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

18,4

-16,7

6,9

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

14,6

3,5

6,8

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

8,9

29,1

9,9

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

15,4

-11,8

-4,8

Tilti un tuneļi

5,2

-34,4

-19,4

Ostas un dambji

14,8

22,8

20,8

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

19,4

0,9

11,8

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

13,3

22,7

21,8

Pirmajā ceturksnī izsniegtas 375 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 82,3 tūkst.m². Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tas ir par 62 būvatļaujām vairāk un kopējā paredzētā platība palielinājusies par 5,4%. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 53,7 tūkst,m2 izsniegtas 239 būvatļaujas jeb par 26,5% lielāku platību un 54 būvatļaujām vairāk.

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 136,4 tūkst.m2 izsniedza 131 būvatļauju. Salīdzinot ar pagājušā gada 1.ceturksni, ir izsniegtas par 57 būvatļaujām vairāk, bet par 16,5% mazāku platību. 95 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 87,3 tūkst.m2 jeb par 57 būvatļaujām vairāk, un paredzētā platība palielinājusies par 49,8%, salīdzinot ar pērnā gada 1.ceturksni. 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība

Papildu informācija:
ArvīdsUibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857