Būvniecība kāpina tempu

15.11.2013

2013. gada trešajā ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 400,3 milj. latu (569,6 milj. eiro), liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss

(2010 = 100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās  pieauga par 5,6%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms samazinājās par 2,2%, bet inženierbūvju – palielinājās  par 7,5%.

Trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 11,6%. Ēku būvniecības apjoms samazinājās par 2,5%, tai skaitā ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvniecība – par 50,9% , izglītības iestāžu – par 13,4%, rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu – par 7,4%. Kopējo produkcijas apjoma kritumu ēku būvniecībā nespēja kompensēt pieaugums dzīvojamo māju un administratīvo ēku būvniecībā attiecīgi par 82,5 un 78,6%. Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 3.ceturksni, savukārt pieauga par 20,6%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma palielinājums tiltu un tuneļu būvniecībā par 99,1%, kā arī ievērojams produkcijas palielinājums ostu būvniecībā – 2,3 reizes.

Šā gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,5% tai skaitā ēku būvniecības apjoms – par 4,9%, inženierbūvju būvniecības – par 11,3%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās)

2013. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2012.gada deviņiem mēnešiem,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2013.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar

 

2013. gada deviņos mēnešos

2013. gada
3. ceturksnis

2013.gada 2.ceturksni.,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2012.gada 3.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

milj. latu

milj. eiro*

milj. latu

milj. eiro*

Kopā

800,7

1139,3

400,3

569,6

8,5

5,6

11,6

No tā:

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

88,9

126,5

44,3

63,0

71,7

17,0

82,5

Administratīvās ēkas

40,1

57,1

15,6

22,2

71,4

-16,9

78,6

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

16,0

22,8

4,8

6,8

13,2

-30,7

1,9

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

43,3

61,6

17,5

24,9

-9,7

0,8

-7,4

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

37,4

53,2

18,3

26,1

-0,5

-2,7

-13,4

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

15,8

22,4

5,0

7,1

-33,5

-28,7

-50,9

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

192,4

273,8

122,4

174,1

-2,9

6,7

3,8

Tilti un tuneļi

24,2

34,4

11,7

16,6

21,6

31,1

99,4

Ostas un dambji

52,7

75,0

25,8

36,8

123,2

6,4

132,2

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

63,3

90,0

30,5

43,5

78,0

-6,3

52,4

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

35,4

50,4

15,1

21,4

-37,9

-4,8

-37,7

* Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro apmaiņas kursa 0,702804

Trešajā ceturksnī izsniegtas 677 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 140,4 tūkst.m². Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tas ir par 125 būvatļaujām vairāk un kopējā paredzētā platība palielinājusies par 16,9%.  Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 103,5 tūkst.m2 izsniegtas 478 būvatļaujas jeb par 35,4% lielāku platību un 145 būvatļaujām vairāk.  

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 206,3 tūkst.m2 izsniedza 142 būvatļaujas. Salīdzinot ar pagājušā gada 3.ceturksni, ir izsniegts par 33 būvatļaujām vairāk, bet par 6,5% mazāku platību. 77 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 148,8 tūkst.m2 jeb par 19 būvatļaujām vairāk, un paredzētā platība palielinājusies 2,7 reizes, salīdzinot ar pērnā gada 3.ceturksni. 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība

 

Papildu informācija
Arvīds Uibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857