Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas seminārs par apsekojumu statistiku

23.08.2012

Lai iepazītos ar apsekojumu statistikas jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem un aktualitātēm pasaulē, LR Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Statistiķu asociāciju rīko starptautisku Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas semināru par apsekojumu statistiku. Seminārs notiks no 23.08.2012. līdz 29.08.2012. Vidzemes Augstskolas telpās Valmierā. Šāda veida pasākums tiek rīkots jau sešpadsmito reizi.

Izlases apsekojumiem ir svarīga loma oficiālās statistikas sagatavošanā, jo ar šādu pieeju ir iespējams nodrošināt kvalitatīvas statistikas sagatavošanu ar salīdzinoši nelieliem izdevumiem. Baltijas valstu ilgstošā sadarbība ar Ziemeļvalstīm izlases apsekojumu tematikas jomā ir ļāvusi 90-to gadu otrajā pusē uzsākt plašu gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību izlases apsekojumu datu izmantošanu oficiālās statistikas sagatavošanai, veicināt ciešu kontaktu veidošanu starp centrālajām statistikas iestādēm un universitātēm un jauno speciālistu sagatavošanu šajā jomā. Daudzi Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēji un studenti ir varējuši papildināt savas zināšanas un veikt pētījumus par izlases apsekojumu teorijas un metodoloģijas aktuāliem jautājumiem Ūmejas (Umeå), Stokholmas un Helsinku universitātēs. Šajos gados par izlases apsekojumu tematiku Latvijas studenti ir sagatavojuši un sekmīgi aizstāvējuši vairākus zinātniskos darbus.

Semināra organizēšanu pārmaiņus uzņemas kāda no sadarbības dalībvalstīm. Sadarbības aizsācējs un aktīvs organizators ir profesors Gunārs Kuldorfs (Gunnar Kulldorff) no Ūmejas Universitātes Zviedrijā. Semināra programmas komitejas vadītājs ir Risto Lehtonens (Risto Lehtonen) no Helsinku Universitātes, semināra rīcības komitejas vadītājs ir Mārtiņš Liberts no Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Universitātes.

Semināra programmas komitejā ir pasaulē pazīstami zinātnieki un praktiķi apsekojumu statistikā: Danute Krapavickaite no Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes un Lietuvas Statistikas, Gunārs Kuldorfs, Jānis Lapiņš no Latvijas Bankas, Risto Lehtonens, Mārtiņš Liberts, Aleksandras Plikusas no Viļņas Universitātes, Daniels Torburns (Daniel Thorburn) no Stokholmas Universitātes, Imbi Trāt (Imbi Traat) no Tartu Universitātes, Olga Vasilika (Olga Vasylyk) no Tarasa Ševčenko Kijevas Valsts universitātes.

Semināra rīcības komitejā ir Andris Fisenko no Centrālās statistikas pārvaldes, Jānis Lapiņš, Mārtiņš Liberts, Inta Priedola no TNS Latvia, Biruta Sloka no Latvijas Universitātes.

Semināra galvenās lekcijas lasīs profesors Karls-Ēriks Serndāls (Carl-Erik Särndal) no Zviedrijas un profesore Monika Pratesi (Monica Pratesi) no Pizas Universitātes, Itālijā. Semināra dalībnieki apspriedīs gan apsekojumu statistikas teorijas aspektus, gan apsekojumu statistikas pielietojuma aktualitātes, gan arī jaunāko programmnodrošinājumu apsekojumu datu apstrādē un analīzē.

2012.gada semināram apstiprināti 63 dalībnieki no 12 valstīm (Baltkrievijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Ukrainas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas).

Semināra atbalstītāji ir Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programma, Apsekojumu statistikas starptautiskā asociācija (International Association of Survey Statisticians (IASS) un Centrālā statistikas pārvalde.

Sīkāka informācija par semināru atrodama šeit.

 

Sagatavojusi matemātiskā nodrošinājuma daļa
Tālr. 67366877
Mārtiņš Liberts