Baltijas valstu statistikas iestāžu vadītāji tiekas Ikgadējā sanāksmē (ar foto)

31.05.2013

30. un 31.maijā notiek ikgadējā Baltijas valstu statistikas iestāžu vadītāju sanāksme, kuru Latvijā rīko Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

CSP sanāksmē pārstāv priekšniece Aija Žīgure un priekšnieka vietnieks Kaspars Misāns. Sanāksmes gaitā izvērtē iepriekšējā sadarbības perioda rezultātus, kā arī apspriež tādus aktuālus statistikas iestāžu darbības jautājumus kā prezidentūra Eiropas Savienības Padomē un statistikas iestāžu loma šajā procesā. Tāpat trīs Baltijas valstu kolēģi saskaņo viedokļus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 223/2009 par Eiropas statistiku grozījumiem. Sanāksmes laikā Baltijas valstu statistikas iestāžu vadītāji informē par katras valsts statistikas jaunākajiem sasniegumiem un stratēģiskajiem virzieniem un dalās labāko realizēto statistikas projektu pieredzē.

Kaimiņvalstu statistikas iestādes pārstāv Igaunijas statistikas biroja vadītājs Andreas Opkaups (Andres Oopkaup) un Lietuvas statistikas biroja vadītāja Vilija Lapeniene (Vilija Lapėnienė).

Centrā - CSP priekšniece A.Žīgure, pa kreisi - Lietuvas statistikas biroja vadītāja V.Lapeniene, pa labi - Igaunijas statistikas biroja vadītājs A.Opkaups