Augustā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,6 %

04.10.2016

2016. gada augustā, salīdzinot ar 2015. gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 15,7 % (samazinājies koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas daudzums) un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6,1 %. Savukārt apstrādes rūpniecībā produkcijas apjoms pieauga  par 2,8 %.

Joprojām būtisks ražošanas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 37,6 %. Produkcijas izlaide palielinājās arī elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 20,0 %, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē – par 14,6 % un pēc īpatsvara otrajā lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – pārtikas produktu ražošanā – par 2,5 %. Šajās nozarēs pieauga arī produkcijas eksports.

Produkcijas apjoma samazinājums bija apģērbu ražošanas nozarē par 14,9 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – 9,5 %, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 3,8 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 2,0 %, kā arī pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 0,8 %.

2016. gada augustā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,0 %. To ietekmēja apjoma kritums apstrādes rūpniecībā  par 1,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē par 7,8 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija ražošanas apjoma kāpums par 4,5 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

  

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris –augusts,

salīdzinot ar

2015. gada  janvāri –augustu

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada augusts, salīdzinot ar

2016. g. jūliju (sezonāli izlīdzināts)

2015. g. augustu (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3,3

-2,0

-0,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-4,6

4,5

-6,1

Apstrādes rūpniecība

3,3

-1,7

2,8

Pārtikas produktu ražošana

-0,6

0,0

2,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

5,5

-8,8

-3,8

Apģērbu ražošana

-5,3

-16,7

-14,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,4

-5,0

-0,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,9

-3,3

-9,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

8,1

6,4

14,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,4

-11,9

-2,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

16,9

5,6

37,6

Elektrisko iekārtu ražošana

-1,0

3,4

20,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,8

0,0

16,7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-2,6

7,4

11,3

Mēbeļu ražošana

1,1

5,1

0,8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-5,1

15,3

1,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5,9

-7,8

-15,7

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada augustā, salīdzinot ar 2015. gada augustu,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 3,1 %, tai skaitā vietējā tirgū – par 6 %, bet eksportā bija pieaugums par 0,8 % (no tā ārpus eirozonas kāpums par 1,3 %, bet eirozonā kritums par 0,5 %).

2016. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,0 %, tai skaitā vietējā tirgū – par 2,2 % un eksportā – par 1,8 % (eirozonā kritums par 2,2 %, bet ārpus eirozonas kāpums par 2,8 %).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā augustā, salīdzinot ar 2015. gada augustu
(procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu,RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830