Augustā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 12,1 %

04.10.2017

2017. gada augustā, salīdzinot ar 2016. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 12,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 12,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 20,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 10,6 %.

Nozīmīgu ražošanas apjoma pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, uzrādīja pēc īpatsvara lielākās apstrādes rūpniecības nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana (par 10,9 %), pārtikas produktu ražošana (par 6,5 %), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (par  34,9 %). Ievērojams produkcijas izlaides kāpums bija arī automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā - par 49,1 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 30,5 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā - par 21,9 %, ko ietekmēja šo nozaru produkcijas pieprasījuma palielināšanās ārējos tirgos.

2017. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,2 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,6 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,3 %, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,6 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2017. g. janvāris– augusts, salīdzinot ar 2016. g. janvāri–augustu (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. augusts, salīdzinot ar

2017. g. jūliju (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. augustu (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

9,4

1,2

12,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

18,8

-1,6

20,4

Apstrādes rūpniecība

8,5

1,6

12,1

Pārtikas produktu ražošana

4,7

0,0

6,5

Dzērienu ražošana

10,2

11,3

7,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

1,2

-5,0

1,9

Apģērbu ražošana

9,5

-8,9

3,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

3,0

2,1

10,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

17,7

10,0

30,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9,4

1,6

9,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

11,8

1,4

34,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

20,8

-0,8

3,3

Elektrisko iekārtu ražošana

24,8

-2,5

7,7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

18,6

2,5

21,9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

20,5

17,5

49,1

Mēbeļu ražošana

6,9

6,6

4,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

1,1

3,8

20,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

12,0

0,3

10,6

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada augustā, salīdzinot ar 2016. gada augustu,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 16,1 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 14,5 %, eksportā –par 18,1 %, (tai skaitā eirozonā – par 29,6 %, ārpus eirozonas –par 9,8 %).

2017. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,5 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,1 %, eksportā –par 5,2 %, (tai skaitā eirozonā – par 7 %, ārpus eirozonas – par 8,5 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”. 

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953