Augustā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 15,4 % lielāks nekā pērn

10.10.2017

2017. gada augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,25 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 15,4 % vairāk nekā 2016. gada augustā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 8,5 % un importa vērtība – par 21,2 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 958,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,29 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 42,7 % (2016. gada augustā – 45,4 %).

Šī gada astoņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 16,33 miljardus eiro – par 1,9 miljardiem eiro jeb 13,2 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 7,21 miljardu eiro (palielinājums par 634,6 milj. eiro jeb 9,6 %), bet importa – 9,12 miljardus eiro (pieaugums par 1,27 miljardiem eiro jeb 16,1 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)


Dati par 2017. gada maiju precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2017. gada augustā salīdzinājumā ar 2016. gada augustu eksporta vērtība bija par 8,7 % lielāka un importa – par 22,5 %, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksports pieauga par 2,2 % un imports par 3,0 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada augustā, salīdzinot ar 2016. gada augustu:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 36,0 milj. eiro jeb 54,8 %,
-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 21,0 milj. eiro jeb 15,6 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 13,4 milj. eiro jeb 18,1 %,
-       minerālproduktu eksports lielāks par 10,5 milj. eiro jeb 27,7 %,
-       augu valsts produktu eksports mazāks par 35,5 milj. eiro jeb 37,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada augustā, salīdzinot ar 2016. gada augustu:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 55,1 milj. eiro jeb 24,7 %,
-       minerālproduktu imports lielāks par 49,6 milj. eiro jeb 57,5 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 39,6 milj. eiro jeb 43,8 %,
-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 13,2 milj. eiro jeb 12,0 %,
-       augu valsts produktu imports lielāks par 10,3 milj. eiro jeb 19,9 %.

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,9 %), Vācija (7,4 %) un Zviedrija (5,7 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,7 % no importa kopapjoma), Vācija (10,4 %), Polija (8,8 %) un Igaunija (7,0 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada augustā
(faktiskās cenas)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. augustu

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. augustu

Pavisam

958,3

100

8,5

1 287,1

100

21,2

Eiropas Savienības valstis

670,7

70,0

3,2

966,3

75,1

13,5

eirozonas valstis

459,5

47,9

4,6

718,1

55,8

15,3

NVS valstis

136,6

14,3

54,9

128,4

10,0

33,0

pārējās valstis

151,0

15,7

4,0

192,4

14,9

68,6

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā augustā veidoja 10,5 %, bet importā – 7,2 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada augustā
(faktiskās cenas)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. augustu

2017. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

958 270

100

8,5

11,7

5,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

155 550

16,2

15,6

8,8

2,2

elektroierīces un elektroiekārtas

101 593

10,6

-4,6

-2,0

-3,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

67 350

7,0

26,5

18,9

23,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

58 158

6,1

2,1 reizi

20,0

43,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

46 423

4,8

-3,8

10,1

-7,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

42 466

4,4

24,5

16,1

9,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

36 571

3,8

43,0

32,0

24,8

dzelzs un tērauds

34 105

3,6

7,5

7,6

7,0

farmācijas produkti

31 194

3,3

16,6

-16,0

-10,5

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

29 771

3,1

15,4

11,5

10,8

 

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada augustā salīdzinājumā ar 2016. gada augustu ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 25,4 milj. eiro jeb 2,3 reizes. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot monitoru, projektoru un televīzijas uztvērējaparatūras eksportam par 9,0 milj. eiro jeb 46,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada augustā
(faktiskās cenas)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. augustu

2017. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 287 144

100

21,2

9,1

16,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

145 649

11,3

48,0

16,9

40,7

elektroierīces un elektroiekārtas

132 312

10,3

6,3

3,1

4,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

130 886

10,2

60,8

29,0

33,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

86 970

6,8

-1,6

10,1

-8,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

66 029

5,1

91,9

17,5

76,5

farmācijas produkti

53 784

4,2

7,7

33,3

12,0

plastmasas un to izstrādājumi

52 328

4,1

18,1

-3,7

12,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

40 129

3,1

11,2

8,2

10,9

dzelzs un tērauds

37 655

2,9

-4,1

-22,4

-9,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

26 544

2,1

11,5

-5,9

7,4

 

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada augustā salīdzinājumā ar 2016. gada augustu ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 20,2 milj. eiro jeb 2,1 reizi. Tajā pašā laikā dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa kritums par 7,2 milj. eiro jeb 31,3 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Elga Bendrāte
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Elga [dot] Bendrate [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366889