Augustā pieaudzis koka un koka izstrādājumu eksports

10.10.2013

2013. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 6,6%, bet importa vērtība samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Augustā ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44,4% (š.g. jūlijā 42,6%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā augustā, salīdzinot ar š.g. jūliju:

  • koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 13,5 milj. latu (19,3 milj. eiro) jeb 15,2%,
  • augu valsts produktu eksports pieauga par 5,6 milj. latu (7,9 milj. eiro) jeb 44,1%,
  • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports samazinājās par 3,3 milj. latu (4,7 milj. eiro) jeb 9,7%.

Visvairāk koka un koka izstrādājumu eksportu ietekmēja zāģmateriālu eksporta pieaugums – par 5,8 milj. latu (8,2 milj. eiro) jeb par 24,0%. Augustā visvairāk zāģmateriālu tika izvests uz Apvienoto Karalisti – par 9,0 milj. latu (12,7 milj. eiro), uz Vāciju par 3,0 milj. latu (4,2 milj. eiro) un uz Ēģipti par 2,5 milj. latu (3,5 milj. eiro).

Svarīgākās izmaiņas importā augustā, salīdzinot ar š.g. jūliju:

  • augu valsts produktu imports pieauga par 5,3 milj. latu (7,5 milj. eiro) jeb 21,6%,
  • apavu un galantērijas izstrādājumu imports palielinājās par 4,7 milj. latu (6,7 milj. eiro) jeb 96,8%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 4,7 milj. latu (6,6 milj. eiro) jeb 7,0%,
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 5,1 milj. latu (7,2 milj. eiro) jeb 3,7%.

Augustā nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 72,6% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 16,6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6%), Krievija (12,4%), Vācija (7,5%) un Polija (6,7%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 79,4% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 12,2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (22,1% no importa kopapjoma), Vācija (10,3%), Polija (10,1%), Igaunija (8,5%) un Krievija (6,3%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro*

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. augustu

2013. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

580 407

825 845

100

-8.2

+6.6

-2.8

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

102 675

146 094

17.7

+16.1

+15.2

+15.0

 

elektroierīces un elektroiekārtas

54 403

77 408

9.4

+1.4

-3.1

-6.1

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

51 247

72 918

8.8

-13.6

-3.4

+10.2

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

33 696

47 946

5.8

+0.3

+9.8

+3.8

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

31 176

44 359

5.4

-2.5

+8.2

+11.6

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

20 619

29 338

3.6

+9.9

+29.6

+18.6

 

dzelzs un tērauds

20 567

29 265

3.5

-61.9

-17.8

-47.8

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

19 924

28 349

3.4

-25.4

+14.1

-16.7

 

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

17 600

25 042

3.0

+23.4

-5.8

+24.3

 

mēbeles un citi mājas aprīkojuma izstrādājumi

15 691

22 326

2.7

+11.8

+12.3

+14.1

Piena pārstrādes produktu, putnu olu un medus eksporta straujo palielināšanos 2013. gada augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu visvairāk ietekmēja piena un krējuma eksporta pieaugums  par 2,2 milj. latu (3,1 milj. eiro) jeb 32,3%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģētā tērauda stieņu eksportam par 27,0 milj. latu (38,5 milj. eiro) jeb par 92,0%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

tūkst. eiro*

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. augustu

2013. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

727 995

1 035 843

100

-7.2

-0.5

-1.5

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

119 119

169 491

16.4

-16.6

+3.3

-4.9

 

elektroierīces un elektroiekārtas

70 716

100 619

9.7

+9.5

-3.5

+3.4

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

61 101

86 939

8.4

-31.6

-4.0

-10.3

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

31 288

44 518

4.3

-30.3

-13.8

-36.6

 

dzelzs un tērauds

30 926

44 003

4.2

-17.4

+23.6

-7.9

 

plastmasas un to izstrādājumi

30 641

43 598

4.2

+0.7

-3.8

+7.9

 

farmācijas produkti

22 686

32 279

3.1

-12.1

+3.4

-13.2

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

20 444

29 089

2.8

+20.7

-13.5

+11.3

Dzelzs un tērauda izstrādājumu imports augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu palielinājās, pieaugot šo preču importam dzelzceļiem un tramvaju ceļiem par 2,1 milj. latu (2,9 milj. eiro) jeb 6,5 reizes. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču kopējo importa samazinājumu ietekmēja datoru un to sastāvdaļu importa kritums par 2,7 milj. latu (3,8 milj. eiro) jeb par 22,8.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

*Dati eiro pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska,
Tālr.:673666041 Dati precizēti par 2013.gada maiju.