Augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājies par 7,0%

12.10.2015

2015. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 7,0%, tajā skaitā preču eksporta vērtība saruka par 7,8% un importa vērtība – par 6,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 784,9 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 032,7 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 43,2% (2015. gada jūlijā – 43,5%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā augustā, salīdzinot ar jūliju:

  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 24,5 milj. eiro jeb 28,1%,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports saruka par 10,7 milj. eiro jeb 6,3%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports samazinājās par 8,0 milj. eiro jeb 23,6%,
  • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports saruka par 7,4 milj. eiro jeb 19,3%,
  • papīra masas no koksnes, papīra un kartona eksports palielinājāspar 3,3 milj. eiro jeb 17,2%.

Svarīgākās izmaiņas importā augustā, salīdzinot ar jūliju:

  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 44,7 milj. eiro jeb 17,3%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 25,5 milj. eiro jeb 20,7%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 24,5 milj. eiro jeb 32,0%,
  • minerālproduktu imports palielinājās par 17,5 milj. eiro jeb 13,3%,
  • augu valsts produktu imports pieauga par 6,9 milj. eiro jeb 18,9%.

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (21,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6%), Vācija (6,8%) un Apvienotā Karaliste (6,3%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (20,2% no importa kopapjoma), Polija (10,7%), Vācija (10,1%) un Igaunija (7,7%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada augustā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. jūliju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. jūliju

Pavisam

784,9

100

-7,8

1 032,7

100

-6,4

Eiropas Savienības valstis

595,8

75,9

-2,0

819,7

79,4

-7,4

   Eirozonas valstis

403,7

51,4

-5,2

607,2

58,8

-8,0

NVS valstis

95,6

12,2

-16,2

122,0

11,8

+5,3

Pārējās valstis

93,5

11,9

-27,7

91,0

8,8

-11,4

Eksporta samazināšanos visvairāk ietekmēja tā kritums tirdzniecībā ar trešajām valstīm – ar Alžīriju par 13,2 milj. eiro jeb 97,2%, ar Saūda Arābiju par 6,5 milj. eiro jeb 93,8%, ar Turciju par 5,2 milj. eiro jeb 51,1%. Arī eksporta samazinājums uz Krieviju, kas šajā valstu grupā ir lielākais partneris, bija ievērojams – par 12,0 milj. eiro jeb 15,6%. Krievijas īpatsvars Latvijas kopējā eksportā saruka līdz 8,3% (jūlijā 9,1%). Tajā pašā laikā tās īpatsvars importā pieauga līdz 8,7% (jūlijā 7,0%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. augustu

2015. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

784 888

100

-3,7

-7,8

-9,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

140 302

17,9

+4,9

-3,7

-2,2

elektroierīces un elektroiekārtas

99 564

12,7

-2,2

-11,4

-10,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

60 228

7,7

-8,0

-2,4

-5,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

59 071

7,5

+31,8

+3,7

+19,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

30 803

3,9

-33,8

-12,8

-23,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 050

3,7

+1,5

-0,9

+3,5

farmācijas produkti

24 357

3,1

+4,8

-17,1

-9,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

22 796

2,9

-38,4

-23,7

-39,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti, saliekamās būvkonstrukcijas

22 648

2,9

+3,9

+8,5

+1,1

plastmasas un to izstrādājumi

22 305

2,8

+8,5

-1,0

+6,1

dzelzs un tērauds

18 363

2,3

-41,2

-56,3

-41,1

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta palielināšanos 2015. gada augustā salīdzinājumā ar 2014. gada augustu ietekmēja eksporta pieaugums datoriem un to blokiem par 9,5 milj. eiro jeb 2,1 reizi. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņueksportam par 13,8 milj. eiro jeb 94,8%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. augustu

2015. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 032 748

100

+3,3

-6,4

-2,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

143 713

13,9

+3,4

+16,4

+7,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

109 714

10,6

+24,6

-14,9

+11,9

elektroierīces un elektroiekārtas

104 794

10,1

-9,8

-19,5

-21,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

46 853

4,5

-12,3

-29,7

-35,2

plastmasas un to izstrādājumi

42 282

4,1

+0,9

-6,7

-4,0

dzelzs un tērauds

41 687

4,0

+5,8

+7,2

+8,7

farmācijas produkti

36 160

3,5

+2,3

-31,3

-15,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

35 461

3,4

+38,8

+20,3

+22,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

29 040

2,8

+19,6

-6,6

-3,7

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2015. gada augustā salīdzinājumā ar 2014. gada augustu ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 7,3 milj. eiro jeb 72,8%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 7,9 milj. eiro jeb 32,6%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Dati par 2015. gada maiju precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604