Augustā eksporta vērtība palielinājās par 9,9 %

11.10.2016

2016. gada augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 8,5 %, preču eksporta vērtībai pieaugot par 9,9 % un importa vērtībai – par 7,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Augustā Latvija eksportēja preces 868,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 045,7 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,4 % (2016. gada jūlijā – 44,8 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2016. gada maiju precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā augustā, salīdzinot ar jūliju:

-       augu valsts produktu eksports palielinājās par 73,0 milj. eiro jeb 4,9 reizes,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 17,9 milj. eiro jeb 30,1 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 8,5 milj. eiro jeb 6,5 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports samazinājās par 35,3 milj. eiro jeb 41,6 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports saruka par 9,2 milj. eiro jeb 6,4 %.

Svarīgākās izmaiņas importā augustā, salīdzinot ar jūliju:

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 16,0 milj. eiro jeb 22,8 %,

-       tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 13,1 milj. eiro jeb 33,2 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 11,2 milj. eiro jeb 10,8 %,

-       plastmasu, kaučuka un to izstrādājumu imports pieauga par 8,0 milj. eiro jeb 14,1 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 6,7 milj. eiro jeb 3,1 %.

Augustā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (16,7 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,1 %), Vācija (8,3 %) un Zviedrija (6,2 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,9 % no importa kopapjoma), Vācija (11,6 %), Polija (11,1 %) un Igaunija (8,0 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada augustā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūliju

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūliju

Pavisam

868,6

100

9,9

1 045,7

100

7,4

Eiropas Savienības valstis

638,1

73,5

13,4

835,0

79,9

6,0

   Eirozonas valstis

433,4

49,9

13,0

602,5

57,6

6,3

NVS valstis

87,4

10,1

-6,7

96,6

9,2

2,8

Pārējās valstis

143,1

16,4

6,8

114,1

10,9

24,5

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā augustā veidoja 6,8 %, bet importā – 6,7 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. augustu

2016. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

868 631

100

9,7

9,9

2,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

139 714

16,1

2,4

6,5

-2,9

elektroierīces un elektroiekārtas

86 352

9,9

-13,1

-7,9

-15,7

graudaugu produkti

58 214

6,7

8 reizes

24 reizes

51,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

48 079

5,5

-21,7

-3,5

-9,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

47 409

5,5

41,0

10,3

7,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

37 219

4,3

-37,3

-10,9

-17,6

dzelzs un tērauds

34 262

3,9

93,4

2 reizes

35,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

28 616

3,3

-13,5

17,0

-12,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

27 304

3,1

-1,4

-4,3

-3,0

farmācijas produkti

25 799

3,0

4,0

-25,2

-17,6

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2016. gada augustā salīdzinājumā ar 2015. gada augustu galvenokārt noteica kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 49,3 milj. eiro jeb 10 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 26,8 milj. eiro jeb 67,8 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada augustā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. augustu

2016. g. jūliju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 045 659

100

-0,7

7,4

3,7

elektroierīces un elektroiekārtas

112 707

10,8

3,6

-0,8

-4,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

93 622

9,0

-25,1

-5,8

-7,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

84 324

8,1

33,0

1,0

-4,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

81 666

7,8

-44,5

-3,4

-18,8

farmācijas produkti

52 559

5,0

54,5

8,9

14,2

plastmasas un to izstrādājumi

44 591

4,3

8,2

7,7

10,0

dzelzs un tērauds

39 427

3,8

-2,2

49,6

29,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

35 402

3,4

6,4

23,0

22,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

34 962

3,3

26,2

10,8

10,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

24 187

2,3

-3,6

7,4

6,7

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2016. gada augustā salīdzinājumā ar 2015. gada augustu ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 12,6 milj. eiro jeb 47,0 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 40,1 milj. eiro jeb 46,4 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija

www.facebook.com/csplatvija
 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604