Augustā būvniecības izmaksas pieauga par 0,2%

25.09.2015

2015. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 0,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,1%, savukārt būvmateriālu cenas būtiski nemainījās.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, būvniecības izmaksas pieauga par 0,1%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 6,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 1,9%.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2015. gada septembrī tiks publicēti 27. oktobrī.

 

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
Tālr. 67366884