Augustā būvniecības izmaksas pieauga par 0,1%

26.09.2013

2013. gada augustā, salīdzinot ar jūliju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,1%. Būvmateriālu cenas, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,3%. Savukārt strādnieku darba samaksa samazinājās par 1,1% galvenokārt apjomu samazinājuma ēku būvniecībā dēļ.

Augustā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kāpums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar pagājušā gada augustu, būvniecības izmaksas pieauga par 1,5%. Strādnieku darba samaksa, kā arī izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 2,0%, būvmateriālu cenas – par 0,8%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013.gada septembrī tiks publicēta 25.oktobrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798