Atvērto durvju dienā iepazīstina ar statistiķa darbu

22.09.2008

19.septembrī valsts pārvaldes rīkotā pasākuma „Apciemo ierēdni!” ietvaros Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) apmeklēja Ogres profesionālā vidusskolas, Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas Mazumtirdzniecības komercdarbinieku specialitātes un Talsu ģimnāzijas skolēni, kā arī citi interesenti.

Atvērto durvju dienu dalībniekus CSP priekšniece Aija Žīgure iepazīstināja ar statistikas vēsturi un statistikas sistēmas organizāciju Latvijā, kā arī ar CSP veicamajiem uzdevumiem.

Apmeklētāji piedalījās improvizētā apsekojumā par datoru un interneta izmantošanu, iejūtoties CSP respondentu lomā. Jāatzīmē, ka apsekojuma rezultāti tika publicēti 20 minūšu laikā, iepazīstinot klātesošos ar interesentiem faktiem.

Pasākuma dalībnieki noklausījās prezentāciju par pēdējā laikā īpašu aktualitāti ieguvušā inflācijas galvenā mēra – patēriņa cenu indeksa – aprēķināšanu. Tās laikā tika aprakstītas cenu statistikas iegūšanas metodes, novērojamo preču un pakalpojumu izvēles principi, kā arī izvērtēti masu medijos izskanējušie mīti par šo rādītāju.

Apmeklētājiem tika piedāvāts novērtēt savu zināšanu līmeni un aizpildīt testu par svarīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem. Testa rezultāti apliecināja, ka arī jaunā paaudze seko līdzi notikumiem ekonomikā un viņu vispārējais zināšanu līmenis ir pietiekami augsts.

Ņemot vērā, ka CSP apmeklētāji pamatā bija vecāko klašu skolēni, no kuriem daļa izvēlēsies turpināt mācības augstskolās, tika piedāvāts noklausīties prezentāciju par CSP un Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) mājas lapas saturu un tajās pieejamo datubāzu izmantošanu mācību nolūkiem.

A. Žīgure pēc atvērto durvju dienas atzina, ka ieguvēji bija gan pasākuma dalībnieki, gan CSP. Skolēni ieguva jaunas zināšanas par apmeklējamās iestādes darbu, kas, iespējams, nākotnē palīdzēs viņiem izvēlēties profesiju, bet CSP izmantoja iespēju stiprināt saites ar nākošajiem respondentiem un potenciālajiem statistikas datu lietotājiem.

Sagatavojis Informācijas,izdevniecības un poligrāfijas departaments
Tālr. 67366920
Uldis Ainārs