05.01.2015
Jaunākā informācija datubāzēs (29.12.-30.12.2014.)
Novembrī mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 1,3%
Novembrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,7%
08.01.2015
Apstrādes rūpniecības apgrozījums novembrī samazinājās par 0,8%
09.01.2015
Novembrī eksporta īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā samazinājies
12.01.2015
Jaunākā informācija datubāzēs (05.01.-10.01.2015.)
13.01.2015
Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 0,2%
19.01.2015
Jaunākā informācija datubāzēs (12.01.-16.01.2015.)
20.01.2015
21. – 22. janvārī norisināsies Baltijas valstu sanāksme par resursu vadību un darbības rādītājiem (ar foto)
2013. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi sasniedza pirmskrīzes līmeni
21.01.2015
Latvijas eksperti vada ES Padomes Statistikas darba grupas sanāksmi
22.01.2015
Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā 2014. gadā palielinājās par 0,4%
26.01.2015
Jaunākā informācija datubāzēs (19.01.-23.01.2015.)
28.01.2015
Būvniecības izmaksas 2014. gadā palielinājās par 0,4%
30.01.2015
2014. gada 4. ceturksnī iekšzemes kopprodukts palielinājies par 0,4%
2014. gadā mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 3,6%
02.02.2015
Jaunākā informācija datubāzēs (26.01.-30.01.2015.)
03.02.2015
Saglabājas augsts nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars
2014. gadā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par 0,9%
09.02.2015
Decembrī eksporta īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā turpināja samazināties