Arvien vairāk iedzīvotāju apmeklē kultūras un sporta pasākumus

06.05.2016

2015. gadā arvien vairāk iedzīvotāju apmeklēja kultūras un sporta pasākumus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pēdējo desmit gadu laikā visstraujāk ir palielinājies izrāžu un uzvedumu, kā arī sporta pasākumu apmeklētāju īpatsvars.

Vairāk iedzīvotāju apmeklē izrādes, uzvedumus vai sporta pasākumus

2015. gadā 52,4 % iedzīvotāju norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā bija apmeklējuši izrādi vai uzvedumu, kas ir par 9,6 procentpunktiem vairāk nekā 2006. gadā. Desmit gadu laikā būtiski pieaudzis arī iedzīvotāju skaits, kuri apmeklējuši sporta pasākumus – no 25,2 % 2006. gadā līdz 33,5 % 2015. gadā. No visiem iedzīvotājiem 44,2 % apmeklējuši kultūras objektus, savukārt 31,9 % iedzīvotāju pērn apmeklējuši kino (2006. gadā – 25,6 %).

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā kaut reizi kā skatītāji apmeklēja kultūras un sporta pasākumus, 2006. un 2015. gadā, %

Rīdzinieki vairāk apmeklē kultūras sarīkojumus, mazāk – sporta pasākumus

2015. gadā no visiem Latvijas iedzīvotājiem rīdzinieki visvairāk apmeklēja kino (42,6 % rīdzinieku), izrādes un uzvedumus (56,6 %), kā arī kultūras objektus (50,8 %). Pārējos reģionos kultūras pasākumus apmeklēja ievērojami mazāks iedzīvotāju īpatsvars. Kino vismazāk apmeklēja iedzīvotāji Zemgalē (21,2 %) un Latgalē (21,7 %), kā galveno iemeslu minot kinoteātra neesamību tuvākajā apkaimē. Izrādes un uzvedumus vismazāk apmeklēja kurzemnieki (44,6 %), kultūras objektus – latgalieši (29,5 %), bet sporta pasākumus – rīdzinieki (29,3 %) un latgalieši (24,3 %).

Pieaug jauniešu interese par sporta pasākumiem

2006. gadā kultūras un sporta pasākumus visvairāk apmeklēja jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem, savukārt 2015. gadā arī citu vecuma grupu iedzīvotāji vairāk apmeklēja šos pasākumus. Jauniešu īpatsvars, kuri apmeklē izrādes un uzvedumus, desmit gadu laikā nav būtiski mainījies (2006. gadā – 62,1 %, 2015. gadā – 62,8 %), savukārt citu vecuma grupu iedzīvotāju interese ir ievērojami kāpusi. Pērn izrādes un uzvedumus apmeklēja 62,6 % iedzīvotāju 25–49 gadu vecumā, 50,5 % iedzīvotāju 50–64 gadu vecumā un 32 % iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem. Pērn vairāk jauniešu apmeklēja sporta pasākumus – no 54,8 % jauniešu 2006. gadā līdz 66,1 % 2015. gadā.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā kaut reizi kā skatītāji apmeklēja sporta un kultūras pasākumus, pa vecuma grupām 2006. un 2015. gadā, %


 

Tikai aptuveni trešdaļa iedzīvotāju ar nopietniem veselības traucējumiem apmeklē izrādes, uzvedumus un kultūras objektus

Lielākā daļa iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 49 gadiem bez veselības problēmu radītiem ierobežojumiem pēdējo 12 mēnešu laikā kaut reizi apmeklēja izrādes un uzvedumus (65,9 %) un kultūras objektus (57,5 %). Tajā pašā vecuma grupā ievērojami mazāk iedzīvotāju ar stipriem veselības problēmu radītiem ierobežojumiem apmeklēja  izrādes un uzvedumus, kā arī kultūras objektus – attiecīgi 36,6 % un 31,9 %.

Iedzīvotāju 25–49 gadu vecumā īpatsvars, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā kaut reizi kā skatītāji apmeklēja sporta un kultūras pasākumus, pēc veselības problēmu radītajiem ierobežojumiem pēdējo 6 mēnešu laikā, 2015. gadā, %

  

Plašāka informācija par kultūras un sporta pasākumu apmeklējumu pieejama CSP publikācijā “Ienākumu un dzīves apstākļi”.

Dati par kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanu tika iegūti 2015. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojumā. Tajā aptaujāti 8  tūkstoši mājsaimniecību, un dati par kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanu iegūti, aptaujājot mājsaimniecībā dzīvojošās personas, kurām 2014. gada beigās bija vismaz 16 gadu.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Izrāde un uzvedums – iepriekš gatavots un organizēts pasākums (izrāde, opera, balets, koncerts, deju priekšnesums u.c.), t.sk. amatieru priekšnesums.
Sporta pasākums – iepriekš organizētas sporta spēles un sacensības, t.sk. amatieru sporta spēles un sacensības.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija
 

Papildu informācija par datiem:
Liene Āboliņa
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
E-pasts: Liene [dot] Abolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366727