Apstiprina Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam

20.12.2016

Šodien Ministru kabineta sēdē apstiprināta Oficiālās statistikas programma (OSP) 2017.–2019. gadam. Tajā apkopota informācija par oficiālo statistiku, ko nākamo triju gadu periodā nodrošinās 51 valsts institūcija Latvijā atbilstoši Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem.

Statistikas lietotāju ērtībai OSP veido trīs savstarpēji saistītas sadaļas. Pirmajā sadaļā ir norādīta statistiskā informācija, kuru apkopos un publicēs ministrijas un citas valsts institūcijas tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, lai izpildītu starptautiskajos, Eiropas Savienības vai Latvijas tiesību aktos noteiktās prasības.

Būtisks jauninājums un papildinājums ir otrā sadaļa, kurā ir norādīta informācija par 2017. gadā publicējamajiem oficiālās statistikas rādītājiem, to detalizācijas pakāpi un publicēšanas periodiskumu. Šo tabulu veido par nākamajā gadā nodrošināmajiem rādītājiem, līdz ar to katru gadu tā tiks aktualizēta. Statistikas lietotājiem OSP otrajā sadaļā norādītā informācija ir pieejama bez maksas statistikas iestāžu mājaslapās.

Lai aizsargātu respondentu tiesības, intereses un nodrošinātu informētību, OSP trešajā sadaļā ir noteikts personas datu apjoms un izmantošanas veids, kurus atbildīgās institūcijas statistikas nodrošināšanai trīs gadu periodā plāno iegūt no administratīvajiem datu avotiem.

 

Papildu informācija:
Beate Danusēviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas un komunikācijas daļa
Tālr. 67 366 924, Mob. 27 880 666
E-pasts: beate [dot] danusevica [at] csb [dot] gov [dot] lv

Centrālā statistikas pārvalde
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, Latvija
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija