Aprīlī uzlabojusies ārējās tirdzniecības bilance

09.06.2016

2016. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 1,5 %, preču eksporta vērtībai pieaugot tikai par 0,04 %, savukārt importa vērtībai samazinoties par 2,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Aprīlī Latvija eksportēja preces 834,2 milj. eiro apmērā, bet importēja par 998,2 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,5 % (2016. gada martā – 44,8 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro


Piezīmes: dati par 2015. gada aprīli, maiju, jūniju un 2016. gada janvāri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā aprīlī, salīdzinot ar martu:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 13,6 milj. eiro jeb 10,7 %,

-       minerālproduktu eksports pieauga par 6,3 milj. eiro jeb 14,2 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports palielinājās par 6,2 milj. eiro jeb 17,3 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports samazinājās par 13,5 milj. eiro jeb 16,8 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 6,8 milj. eiro jeb 9,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā aprīlī, salīdzinot ar martu:

-       minerālproduktu imports samazinājās par 12,7 milj. eiro jeb 14,3 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports saruka par 11,9 milj. eiro jeb 14,5 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports samazinājās par 8,7 milj. eiro jeb 6,3 %,

-       koka un tā izstrādājumu imports saruka par 5,5 milj. eiro jeb 13,4 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 25,3 milj. eiro jeb 12,7 %.

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (17,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6 %), Vācija (6,7 %) un Polija (6,3 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,6 % no importa kopapjoma), Polija (11,7 %), Vācija (10,4 %) un Igaunija (8,5 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. martu

Pavisam

834,2

100

0,04

998,2

100

-2,7

Eiropas Savienības valstis

621,4

74,5

1,7

813,3

81,5

0,9

   Eirozonas valstis

414,1

49,6

3,4

587,3

58,8

3,1

NVS valstis

97,6

11,7

11,8

94,9

9,5

-15,6

Pārējās valstis

115,2

13,8

-14,8

90,0

9,0

-16,0

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā aprīlī veidoja 8,2 %, bet importā – 6,8 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. aprīli

2016. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

834 186

100

-7,0

0,04

-2,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

160 488

19,2

-0,5

-2,1

8,9

elektroierīces un elektroiekārtas

83 450

10,0

-26,0

15,6

-16,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

56 410

6,8

13,0

4,2

8,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

46 179

5,5

-15,3

13,8

-7,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

35 445

4,2

-18,2

6,1

-10,6

farmācijas produkti

34 107

4,1

32,5

-13,6

19,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

32 695

3,9

13,6

16,2

19,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

28 589

3,4

13,6

11,2

-12,5

graudaugu produkti

25 399

3,0

37,1

-17,5

-30,6

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

25 237

3,0

13,2

1,8

15,3

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2016. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2015. gada aprīli ietekmēja eksporta pieaugums miežiem par 7,4 milj. eiro jeb 14,4 reizes. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 34,3 milj. eiro jeb 74,8 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. aprīli

2016. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

998 157

100

-7,7

-2,7

-2,6

elektroierīces un elektroiekārtas

117 964

11,8

-8,3

22,7

-0,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

107 121

10,7

7,7

3,3

5,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

73 008

7,3

-36,8

-14,9

-35,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

66 822

6,7

-14,2

-12,2

-15,9

farmācijas produkti

51 544

5,2

26,1

0,3

16,1

plastmasas un to izstrādājumi

42 723

4,3

-5,5

4,7

4,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

35 095

3,5

11,4

-13,3

13,8

dzelzs un tērauds

31 820

3,2

-23,3

14,3

-4,2

jaukti ķīmiskie produkti

30 188

3,0

32,4

-6,1

2,1 reizi

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

28 290

2,8

28,3

7,4

-0,3

Jauktu ķīmisko produktu importa palielināšanos 2016. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2015. gada aprīli ietekmēja insekticīdu, fungicīdu, herbicīdu un tamlīdzīgu produktu importa pieaugums par 4,0 milj. eiro jeb 23,9 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 26,9 milj. eiro jeb 42,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604