Aprīlī rūpniecības produkcijas ražotāju cenas bez būtiskām izmaiņām

23.05.2013

2013. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 1,1%, bet eksportētajai produkcijai tās samazinājās par 0,9%. Ietekmīgākais cenu pieaugums bija vērojams koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5%) un pārtikas produktu ražošanā (par 0,4%). Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam metālu ražošanā (par 3,2%) un apģērbu ražošanā (par 5,1%).

Šajā aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,4%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai pieauga par 1,4%, bet eksportētajai – par 1,5%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami pārtikas produktu ražošanā (par 3,4%) un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,0%). Lielāko pazeminošo ietekmi atstāja cenu samazinājums metālu ražošanā (par 7,7%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 7,2%).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2013.gada aprīlī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2013.gada aprīlī,

salīdzinot ar

2013.gada martu

2012.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,1

1,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,0

6,0

 

Apstrādes rūpniecība

72,4

0,0

1,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,4

0,5

0,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,1

0,6

-4,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

1,1

1,4

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,5

2,9

 

Apstrādes rūpniecība

54,1

-0,2

1,5

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,2

3,1

2,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,1

0,3

-4,5

Eksportētā produkcija

100,0

-0,9

1,5

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,3

7,6

 

apstrādes rūpniecība

92,2

0,1

2,1

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,0

1,5

-3,7

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā  Ražotāju cenas.

 

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2013. gada maijā tiks publicēta 21. jūnijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784