Aprīlī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,5 %

03.06.2016

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar 2015. gada aprīli, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kritums par 0,3 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,6 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,3 %.

Apstrādes rūpniecībā ražošanas apjoms saruka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē par 26,8 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 19,4 %, elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 11 % un pārtikas produktu ražošanas nozarē – par 5,9 %. Savukārt kāpums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē par 24,8 % nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē – par 7,2 % un koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 7,0 %.

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,0 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kritums par 1,6 %, un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1,8 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 1,9 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris – aprīlis,

salīdzinot ar

2015. gada

janvāri – aprīli

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2016. g. martu

(sezonāli izlīdzināts)

2015. g. aprīli (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,5

-2,0

-0,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,3

1,9

-8,6

Apstrādes rūpniecība

1,3

-1,6

-0,3

Pārtikas produktu ražošana

-1,9

-4,3

-5,9

Tekstilizstrādājumu ražošana

11,3

-1,0

5,2

Apģērbu ražošana

-2,9

7,0

1,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

9,6

-3,6

7,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-6,3

-14,4

-26,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

8,9

-4,9

7,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,4

6,3

6,7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

5,9

15,6

24,8

Elektrisko iekārtu ražošana

-2,0

-6,8

-11,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,1

-0,7

7,3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

1,8

2,2

-2,2

Mēbeļu ražošana

2,2

1,5

-0,4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-23,4

4,5

-19,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

9,4

-1,8

-0,3

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar 2015. gada aprīli,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 4,1 %, tai skaitā vietējā tirgū par 3,0 % un eksportā par 5,3 % (no tā ārpus eirozonas – kritums par 12,5 %, bet eirozonā – kāpums par 5,2 %).

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū saruka par 2,5 %, bet eksportā pieauga par 1 % (no tā eirozonā – kāpums par 2,3 %, bet ārpus eirozonas – kritums par 0,9 %).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā aprīlī, salīdzinot ar 2015. gada aprīli (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830