Aprīlī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 9,6 %

05.06.2017

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 9,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 6,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 20,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 18,8 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugumu būtiski ietekmēja kāpums elektrisko iekārtu ražošanā – par 31,9 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 29,2 % un dzērienu ražošanā – par 25,4 %. Pieaugumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: pārtikas produktu ražošana un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (pieaugums attiecīgi par 6.6% un 2,3 %). Savukārt koksnes un koka  izstrādājumu ražošanā bija kritums par 1.4%.

Produkcijas apjoms, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, samazinājās arī iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē – par 3,3 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 1,9 % un automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 1,4 %.

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 0,9 %, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,4 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 8,4 %.

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

2017. gada janvāris – aprīlis,

salīdzinot ar

2016. gada  janvāri – aprīli

 (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada aprīlis,

salīdzinot ar

2017. g. martu (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. aprīli (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

8,9

-0,3

9,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

15,6

8,4

20,7

Apstrādes rūpniecība

6,6

-0,9

6,2

Pārtikas produktu ražošana

1,4

2,2

6,6

Dzērienu ražošana

14,8

9,2

25,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,0

-4,5

-3,2

Apģērbu ražošana

10,8

-7,8

5,2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,1

-1,9

-1,4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

14,6

6,8

27,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

6,4

-1,0

8,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

7,7

0,7

2,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

30,2

5,0

29,2

Elektrisko iekārtu ražošana

22,4

-0,5

31,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6,5

5,7

-1,9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

12,4

-12,7

-1,4

Mēbeļu ražošana

8,5

-5,0

5,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

4,7

-9,0

-3,3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

15,1

0,4

18,8

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 6,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 4,4 %, eksportā – par 8,2 %.

2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,9 %. Apgrozījums eksportā samazinājās par 4,7 %, bet vietējā tirgū pieauga par 0,8 %.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953