Aprīlī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0,9 %

04.06.2018

2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās par 2,2 %, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,7 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 34,3 %, elektrisko iekārtu ražošanā – par 10,6 %, mēbeļu ražošanā – par 10,8 %, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Ražošanas apjoma kāpums bija arī divās no trim pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: koksnes un koka izstrādājumu ražošana un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (pieaugums attiecīgi par 2,6 % un 7,9 %).

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās pārtikas produktu ražošanā – par 1,8%, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 10,9 %, dzērienu ražošanā – par 9,3 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 3,7 %, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 3,5 %, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 3,2 % un citu transportlīdzekļu ražošanā.

2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2018. gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 0,2 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1,1 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2015=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. gada janvāris – aprīlis,

salīdzinot ar

2017. gada  janvāri – aprīli

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. gada aprīlis,

salīdzinot ar

2018. g. martu (sezonāli izlīdzināts)

 

2017. g. aprīli (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

3,5

0,2

0,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-4,7

2,3

-9,2

Apstrādes rūpniecība

3,8

0,2

2,2

Pārtikas produktu ražošana

0,8

-0,5

-1,8

Dzērienu ražošana

-10,5

10,9

-9,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1,8

3,8

1,7

Apģērbu ražošana

2,0

-7,7

-0,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,9

0,4

2,6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

12,2

18,0

2,6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

5,7

-11,6

-3,7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-1,1

-0,6

-3,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

12,0

-0,6

7,5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

10,8

-0,9

7,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-3,9

-3,3

-10,9

Elektrisko iekārtu ražošana

18,5

-4,8

10,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

12,6

-9,1

8,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

30,7

3,4

34,3

Mēbeļu ražošana

7,5

1,0

10,8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-6,6

14,8

-3,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4,0

1,1

-0,7

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 6,4 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 8,2 % un eksportā – par 5,5 % (tai skaitā eirozonā – par 6,6 %, ārpus eirozonas – par 4,5 %).

2018. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 3,0 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 2,6 % un eksportā – par 3,2 % (tai skaitā eirozonā – par 9,8 %, ārpus eirozonas – par 0,6 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē Rūpniecība.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953