Aprīlī rūpniecības produkcijas apjoms pieaug par 0,5%

03.06.2013

Šī gada aprīlī, salīdzinot ar martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,8%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4,1% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,4%.  

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas pieaugums, salīdzinot ar martu, bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 2,1 reizes, elektrisko iekārtu ražošanā – par 20,7% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 11,3%. Savukārt samazinājums bija metālu ražošanā – par 24,1%, apģērbu ražošanā – par 11,5% un papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 10,4%.

Šogad aprīlī, salīdzinot ar 2012. gada aprīli, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14,8%, apstrādes rūpniecībā – par 2,8%, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,6%. Lielākais ražošanas apjoma samazinājums bija metālu ražošanas nozarē par 51,9%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 31,5% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – par 29,8%. Savukārt lielākais ražošanas apjoma pieaugums bija elektrisko iekārtu ražošanā par 29,9%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 20,9% un mēbeļu ražošanā – par 16,3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada janvāris – aprīlis,

salīdzinot ar

2012. gada

janvāri – aprīli

 (kalendāri izlīdzināts)

2013. gada aprīlī,

salīdzinot ar

2013.g. martu

(sezonāli izlīdzināts)

2012.g.    

aprīli (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1.0

0.5

-1.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-2.3

-4.1

-14.8

Apstrādes rūpniecība

-2.0

0.8

-2.8

Pārtikas produktu ražošana

5.9

-0.6

3.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

6.4

4.5

11.7

Apģērbu ražošana

8.5

-11.5

-0.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0.6

0.0

-1.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-19.5

-2.8

-29.8

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-16.2

11.3

2.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

3.2

-7.4

-1.4

Metālu ražošana

-28.8

-24.1

-51.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-2.3

-4.9

-0.8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9.9

10.2

20.9

Elektrisko iekārtu ražošana

17.1

20.7

29.9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-1.1

0.7

2.7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-5.4

4.2

-4.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-36.4

112.1

-17.4

Mēbeļu ražošana

13.1

4.8

16.3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-36.1

0.9

-31.5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

0.5

-0.4

6.6

2013. gada aprīlī rūpniecības produkcijas izlaide[1] (faktiskajās cenās) bija 436,5 milj. latu.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953[1] Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.