Aprīlī preču eksporta vērtība palielinājās par 4,5%

09.06.2015

2015. gada aprīlī salīdzinājumā ar martu preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 4,5% un importa – par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Aprīlī Latvija eksportēja preces 903,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 062,0 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 46,0% (2015. gada martā – 45,0%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Svarīgākās izmaiņas eksportā aprīlī, salīdzinot ar martu:

  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu eksports palielinājās par 26,2 milj. eiro jeb 18,8%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 13,6 milj. eiro jeb 18,5%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskaitot medicīnisko), pulksteņu, mūzikas instrumentu eksports palielinājās par 11,0 milj. eiro jeb 2,2 reizes,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu eksports samazinājās par 6,6 milj. eiro jeb 14,5%.

Svarīgākās izmaiņas importā aprīlī, salīdzinot ar martu:

  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports palielinājās par 26,9 milj. eiro jeb 13,1%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports pieauga par 9,5 milj. eiro jeb 11,7%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports samazinājās par 27,5 milj. eiro jeb 31,1%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 8,7 milj. eiro jeb 6,6%.

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17,6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6%), Vācija (6,4%) un Apvienotā Karaliste (5,6%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,1% no importa kopapjoma), Polija (11,2%), Vācija (10,1%) un Igaunija (9,2%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. martu

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. martu

Pavisam

903,6

100

+4,5

1 062,0

100

+0,5

Eiropas Savienības valstis

658,4

72,9

-1,4

840,2

79,1

-2,1

   Eirozonas valstis

444,9

49,2

+4,0

617,3

58,1

-0,02

NVS valstis

106,6

11,8

+21,9

123,9

11,7

+13,2

Pārējās valstis

138,6

15,3

+26,8

97,9

9,2

+9,8

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā aprīlī veidoja 8,3%, bet importā – 8,1%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. aprīli

2015. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

903 599

100

+7,0

+4,5

+5,5

koks un tā izstrādājumi, kokogle

165 333

18,3

+11,0

-2,1

+15,4

elektroierīces un elektroiekārtas

117 669

13,0

+26,8

+24,2

+11,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

59 217

6,6

-10,5

-4,1

-10,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

47 740

5,3

+12,9

+7,3

+3,8

dzelzs un tērauds

37 235

4,1

-4,7

+40,8

+21,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

34 774

3,8

-12,8

-16,5

-9,6

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

30 418

3,4

+2,7

+5,8

+6,7

farmācijas produkti

27 313

3,0

+12,0

-7,4

+5,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

23 498

2,6

-27,4

+3,5

-43,9

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

22 219

2,5

+10,8

+6,3

+1,8

plastmasas un to izstrādājumi

22 038

2,4

+8,8

-1,9

+6,5

Elektroierīču un elektroiekārtu eksporta palielināšanos 2015. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2014. gada aprīli ietekmēja eksporta pieaugums iekārtām balss, attēlu un citu datu uztveršanai, konversijai, pārraidei un reģenerācijai par 7,5 milj. eiro jeb 85,4%. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 5,9 milj. eiro jeb 25,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. aprīli

2015. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 062 045

100

-1,4

+0,5

+1,3

elektroierīces un elektroiekārtas

139 839

13,2

+34,7

+26,4

+12,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

119 584

11,3

-16,5

+1,6

-14,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

92 706

8,7

-12,3

-2,4

-0,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

59 342

5,6

-22,6

-28,8

-18,4

farmācijas produkti

46 570

4,4

+9,8

-8,9

+12,7

plastmasas un to izstrādājumi

46 125

4,3

+0,1

+0,5

+6,6

dzelzs un tērauds

43 404

4,1

+8,7

+38,4

+15,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

32 252

3,0

+3,2

+4,5

+12,3

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos 2015. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2014. gada aprīli ietekmēja importa pieaugums iekārtām balss, attēlu un citu datu uztveršanai, konversijai, pārraidei un reģenerācijai par 8,4 milj. eiro jeb 4 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 19,6 milj. eiro jeb 53,5%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā "Ārējā tirdzniecība".

 

Dati par 2014. gada janvāri, maiju, jūniju, jūliju, augustu, septembri, oktobri un novembri, kā arī 2015. gada janvāri precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Elga Bendrāte
Tālr. 67366889