Aprīlī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,9 miljardus eiro

09.06.2017

2017. gada aprīlī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,88 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 0,5 % vairāk nekā 2016. gada aprīlī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 1,0 % un importa vērtība – par 0,2 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Aprīlī Latvija eksportēja preces 859,6 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,02 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 45,7 % (2016. gada aprīlī – 45,5 %).

Šī gada četros mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 7,67 miljardus eiro – par 647,3 milj. eiro jeb 9,2 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 3,46 miljardus eiro (palielinājums par 250,7 milj. eiro jeb 7,8 %), bet importa – 4,21 miljardu eiro (pieaugums par 396,7 milj. eiro jeb 10,4 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2016. gada aprīli, maiju, jūniju un 2017. gada janvāri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli:

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 21,4 milj. eiro jeb 31,1 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 8,3 milj. eiro jeb 12,4 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 8,1 milj. eiro jeb 12,9 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportsmazāks par 11,0 milj. eiro jeb 7,0 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports mazāks par 9,7 milj. eiro jeb 6,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada aprīli:

-       minerālproduktu imports lielāks par 14,6 milj. eiro jeb 19,4 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 6,1 milj. eiro jeb 7,7 %,

-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu imports lielāks par 6,0 milj. eiro jeb 18,8 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma importsmazāks par 13,6 milj. eiro jeb 12,8 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports mazāks par 6,5 milj. eiro jeb 3,0 %.

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,0 %), Zviedrija (6,9 %) un Vācija (6,5 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,2 % no importa kopapjoma), Vācija (11,6 %), Polija (9,6 %) un Igaunija (8,0 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. aprīli

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. aprīli

Pavisam

859,6

100

1,0

1 021,9

100

0,2

Eiropas Savienības valstis

616,4

71,7

-3,0

820,6

80,3

-1,8

   Eirozonas valstis

410,5

47,8

-4,0

608,7

59,6

0,1

NVS valstis

102,3

11,9

3,3

95,4

9,3

0,4

Pārējās valstis

140,9

16,4

20,5

105,9

10,4

17,9

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā aprīlī veidoja 8,2 %, bet importā - 6,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. aprīli

2017. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

859 556

100

1,0

-10,5

-2,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

148 796

17,3

-6,1

-19,1

-1,5

elektroierīces un elektroiekārtas

98 376

11,4

0,9

-12,0

-3,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

46 900

5,5

-20,2

-7,9

-13,4

dzelzs un tērauds

46 603

5,4

2,4 reizes

2,8 reizes

80,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

45 755

5,3

-5,1

-13,3

-7,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 099

4,7

-7,3

-10,4

-1,2

farmācijas produkti

38 403

4,5

10,9

-2,3

12,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

32 726

3,8

15,5

-10,3

-8,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

30 376

3,5

-3,5

-7,3

4,7

graudaugu produkti

24 328

2,8

0,7

-11,0

-23,4

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2017. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2016. gada aprīli ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 15,7 milj. eiro jeb 8,2 reizes. Savukārt mehānismu un mehānisko ierīču eksports samazinājās, sarūkot datoru un to sastāvdaļu eksportam par 8,5 milj. eiro jeb 61,0 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada aprīlī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. aprīli

2017. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 021 919

100

0,2

-14,1

-3,4

elektroierīces un elektroiekārtas

120 282

11,8

5,3

2,5

-0,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

94 282

9,2

-11,8

-7,0

-5,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

86 243

8,4

21,0

-12,1

-6,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

85 627

8,4

-15,7

-8,6

-11,8

farmācijas produkti

53 807

5,3

13,9

0,5

13,1

plastmasas un to izstrādājumi

49 410

4,8

8,8

-8,9

10,7

dzelzs un tērauds

39 707

3,9

26,2

-2,4

9,7

koks un tā izstrādājumi, kokogle

37 179

3,6

4,2

-11,6

7,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

29 352

2,9

9,6

-20,9

-8,2

jaukti ķīmiskie produkti

23 163

2,3

-22,0

-33,3

68,5

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos 2017. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2016. gada aprīli ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa pieaugums par 2,3 milj. eiro jeb 12,0 %. Tajā pašā laikā jauktu ķīmisko produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja insekticīdu, fungicīdu, herbicīdu un tamlīdzīgu produktu importa kritums par 10,9 milj. eiro jeb 45,3 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ilze Palde
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Ilze [dot] Palde [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366732