Aprīlī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 13 % lielāks nekā pērn

11.06.2018

2018. gada aprīlī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,13 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 13,0 % vairāk nekā 2017. gada aprīlī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 15,3 % un importa vērtība – par 11,0 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Aprīlī Latvija eksportēja preces 985,9 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,14 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada aprīli ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 45,3 % līdz 46,3 %.

Šī gada pirmajos četros mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 8,41 miljardu eiro – par 613,9 miljoniem eiro jeb 7,9 % vairāk nekā 2017. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 3,85 miljardus eiro (palielinājums par 317,5 milj. eiro jeb 9,0 %), bet importa – 4,56 miljardus eiro (pieaugums par 296,4 milj. eiro jeb 7,0 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2017. gada aprīli, maiju, jūniju un  2018. gada janvāri precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2017. gada aprīli eksporta vērtība bija par10,0 % un importa par 5,4 % lielāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 2,9 %, bet importa samazinājās par 2,0 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli:

-       koka un tā izstrādājumu eksports lielāks par 36,5 milj. eiro jeb 24,4 %,
-       augu valsts produktu eksports lielāks par 23,1 milj. eiro jeb 48,9 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports lielāks par 15,3 milj. eiro jeb 29,3 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 15,1 milj. eiro jeb 22,3 %,
-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports mazāks par 4,0 milj. eiro jeb 10,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada aprīlī, salīdzinot ar 2017. gada aprīli:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 25,4 milj. eiro jeb 11,6 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 18,1 milj. eiro jeb 21,2 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 16,8 milj. eiro jeb 20,9 %,
-       augu valsts produktu imports lielāks par 14,1 milj. eiro jeb 29,9 %,
-       minerālproduktu imports mazāks par 2,0 milj. eiro jeb 2,2 %.

Aprīlī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,1 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,7 %), Vācija (7,9 %) un Zviedrija (7,8 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,7 % no importa kopapjoma), Vācija (11,3 %), Polija (9,1 %) un Igaunija (7,9 %).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā aprīlī veidoja 8,7 %, bet importā – 6,4 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. aprīli

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. aprīli

Pavisam

985,9

100

15,3

1 144,6

100

11,0

Eiropas Savienības valstis

696,2

70,6

14,6

884,6

77,3

6,6

eirozonas valstis

455,2

46,2

11,7

658,8

57,6

7,7

NVS valstis

127,6

12,9

23,5

113,8

9,9

19,3

pārējās valstis

162,1

16,5

12,6

146,2

12,8

38,2

 
Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2018. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2017. gada aprīli ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 21,4 milj. eiro jeb 95,8 %. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot  dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 11,8 milj. eiro jeb 65,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. aprīli

2018. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

985 924

100

15,3

2,0

1,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

185 826

18,8

24,4

-2,6

16,1

elektroierīces un elektroiekārtas

88 079

8,9

-8,2

-17,9

-16,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

67 433

6,8

40,3

9,9

-1,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

58 983

6,0

23,3

0,1

9,7

graudaugu produkti

47 254

4,8

98,3

9,5 reizes

38,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

40 234

4,1

24,9

6,1

-19,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

40 213

4,1

10,0

-0,01

-1,4

dzelzs un tērauds

36 585

3,7

-20,1

-19,7

0,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

36 216

3,7

24,1

-1,8

12,7

farmācijas produkti

32 767

3,3

-7,3

-8,1

-8,3

 
Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2018. gada aprīlī salīdzinājumā ar 2017. gada aprīli ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 5,1 milj. eiro jeb 42,6 %. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 13,0 milj. eiro jeb 73,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada aprīlī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. aprīli

2018. g. martu

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 144 553

100

11,0

-6,2

-3,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

126 886

11,1

24,9

-2,7

1,2

elektroierīces un elektroiekārtas

118 532

10,4

0,1

5,1

-9,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

102 608

9,0

3,7

-2,0

0,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

80 000

7,0

-5,8

-27,0

-22,2

plastmasas un to izstrādājumi

54 069

4,7

16,1

11,2

7,0

dzelzs un tērauds

53 550

4,7

35,3

-16,8

13,3

farmācijas produkti

51 309

4,5

8,3

-7,1

2,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

49 960

4,4

37,5

11,8

26,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

38 724

3,4

42,7

2,4

-15,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

28 004

2,4

19,1

-8,3

-2,4

 
Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā Ārējā tirdzniecība.
 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604