Aprīlī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,7 %

27.05.2016

2016. gada aprīlī, salīdzinot ar 2016. gada martu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būvmateriālu cenas samazinājās par 1,6 %, bet strādnieku darba samaksa paaugstinājās par 0,6 % un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1 %. Būvmateriālu cenu samazinājumu visvairāk ietekmēja cenu kritums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar 2015. gada aprīli, būvniecības izmaksas samazinājās par 1,2 %. Būvmateriālu cenas samazinājās par 4,2 %, bet strādnieku darba samaksa palielinājās par 4,5 % un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,8 %.

Būvniecības izmaksu indeksi
(2010=100)

2016. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un vairāk nekā 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus izmanto arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2015. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 74 % no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 33 % uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ražotāju cenas”. Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2016. gada maijā tiks publicēti 29. jūnijā.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Anita Merca
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Anita [dot] Merca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366813