Aprīlī būvniecības izmaksas nedaudz pieaug

29.05.2013

2013. gada aprīlī, salīdzinot ar martu, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,2%. Būvmateriālu cenas pieauga par 0,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas nemainījās, bet strādnieku darba samaksa kritās par 0,1%.  

Aprīlī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kāpums ceļu būves materiāliem, savukārt strādnieku darba samaksas pazeminājumu noteica darba apjoma samazinājums ēku būvniecībā.

Salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, būvniecības izmaksas pieauga par 3,9%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 7,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,8%, būvmateriālu cenas – par 2,3%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja strādnieku darba samaksas pieaugums nedzīvojamo ēku būvniecībā un būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013. gada maijā tiks publicēta 28.jūnijā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālrunis 67366798