Apaļkoku iepirkuma cenas turpina samazināties

07.04.2017

2016. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 1. pusgadu, apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas Latvijā turpināja samazināties, un cenu kritums vērojams pēdējos trīs gadus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. No skuju kokiem vidējās iepirkuma cenas visvairāk saruka priedes apaļkokiem ar diametru līdz 14 cm, bet no lapu kokiem – bērza zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm.

Skuju koku zāģbaļķiem iepirkuma cenas turpina kristies

Pērn 2. pusgadā, salīdzinot 1. pusgadu, no skuju koku zāģbaļķiem visvairāk cenas samazinājās priedes apaļkokiem ar diametru līdz 14 cm – par 7 % jeb vidēji 3 eiro/m3 bez PVN un priedes zāģbaļķiem ar diametru 14–18 cm – par 6 % jeb vidēji 3 eiro/m3 bez PVN. Vismazākais cenu samazinājums bija priedes apaļkokiem ar diametru 18–26 cm – par 2 % jeb vidēji 1 eiro/m3 bez PVN un egles zāģbaļķiem ar diametru 18–26 cm – par 1 %. Vidējā iepirkuma cena bija nemainīga priedes zāģbaļķiem ar diametru vairāk par 26 cm – 65 eiro/m3 bez PVN, egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm – 56 eiro/m3 bez PVN un ar diametru vairāk nekā 26 cm – 67 eiro/m3 bez PVN. Iepirkuma cena pieauga tikai egles zāģbaļķiem ar diametru 14–18 cm – par 4 % jeb vidēji 2 eiro/m3 bez PVN.

Skuju koku zāģbaļķu vidējās iepirkuma cenas, eiro/ mbez PVN

Priedes zāģbaļķi

2014. g. 1. pusgads

2014. g. 2. pusgads

2015. g. 1. pusgads

2015. g. 2. pusgads

2016. g. 1.  pusgads

2016. g. 2.  pusgads

 Ølīdz 14 cm

50,2

48,3

48,3

46,1

46,1

43,1

 Ø14–18 cm

69,7

69,4

67,8

63,9

60,3

56,9

 Ø18–26 cm

73,6

72,3

66,1

64,6

62,8

61,5

 Øvirs 26 cm

78,5

74,5

71,9

69,2

64,7

64,5

Egles zāģbaļķi

 

 

 

 

 

 

 Ølīdz 14 cm

52,6

48,1

51,7

46,5

56,4

56,2

 Ø14–18 cm

71,2

70,1

67,3

65,9

59,3

61,5

 Ø18–26 cm

74,0

72,3

70,9

66,4

66,9

66,5

 Øvirs 26 cm

75,1

74,3

68,9

67,2

67,5

67,4

 

Lielākais cenu kritums un kāpums – bērza zāģbaļķiem

2016. gada 2. pusgadā salīdzinājumā ar 1. pusgadu no lapu kokiem vislielākais zāģbaļķu iepirkuma cenas samazinājums bija bērza zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm – par 7 % jeb 3 eiro/m3 bez PVN. Vismazāk cenas samazinājušās apses zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm – par 4 % jeb 1 eiro/m3 bez PVN un ar diametru vairāk nekā 24 cm – par 1 %. Vidējās iepirkuma cenas melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm palielinājās par 1 %, bet melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm – par 9 % jeb 3 eiro/m3 bez PVN. No lapu kokiem vislielākais vidējās iepirkuma cenas pieaugums bija bērza zāģbaļķiem ar diametru vairāk nekā 24 cm – par 8 % jeb 5 eiro/m3 bez PVN.

2016. gada 2. pusgadā, salīdzinot 1. pusgadu, A kategorijas bērza finierkluču vidējā iepirkuma cena samazinājās par 8 eiro/m3 bez PVN jeb 7 %. B kategorijas bērza finierkluču vidējā iepirkuma cena pieauga par 3 % jeb vidēji 2 eiro/m3 bez PVN. Lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena, salīdzinot ar 2016. gada 1. pusgadu, palielinājusies par 6 % jeb 2 eiro/m3 bez PVN.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču vidējās iepirkuma cenas, eiro/ m3 bez PVN

 

2014.g. 1.pusgads

2014.g. 2.pusgads

2015.g. 1.pusgads

2015.g. 2.pusgads

2016.g.

1.pusgads

2016.g.

2.pusgads

Bērza zāģbaļķi

    

 

 

  Ø18–24 cm

53,2

55,5

49,4

49,3

46,5

43,1

  Øvirs 24 cm

64,6

65,2

62,5

62,9

62,2

65,7

Melnalkšņa zāģbaļķi

    

 

 

  Ø18–24 cm

37,1

34,9

37,0

37,8

33,5

33,7

  Øvirs 24 cm

39,5

42,2

44,2

42,3

35,5

38,5

Apses zāģbaļķi

    

 

 

  Ø18–24 cm

38,3

36,5

34,4

36,0

36,0

34,6

  Øvirs 24 cm

43,7

44,6

43,9

42,8

42,5

42,1

Bērza finierkluči

 

 

 

 

 

 

  A kategorija

76,8

86,6

88,7

89,2

101,0

93,5

  B kategorija

62,7

63,9

64,4

60,5

58,4

60,3

Taras kluči

36,5

36,8

35,9

31,4

31,5

33,3

Datu avots: CSP datubāze, MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas

2016. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, kad ekonomiskās krīzes ietekmē iepirkuma cenas sasniedza viszemāko līmeni, vidējās iepirkuma cenas visvairāk ir palielinājušās egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm – par 124 % jeb vidēji 31 eiro/m3 bez PVN. Priedes zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 54 % līdz 60 %, bet pārējiem egles zāģbaļķiem – no 53 % līdz 61 %.

Pēdējo septiņu gadu laikā A kategorijas finierklučiem vidējā iepirkuma cena pieauga par 97 % jeb vidēji 46 eiro/m3 bez PVN, bet B kategorijas finierklučiem – par 52 % jeb vidēji 21 eiro/m3 bez PVN. Bērza apaļkokiem ar diametru virs 24 cm iepirkuma cena palielinājusies – par 77 % jeb vidēji 29 eiro/m3 bez PVN. Lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena 2016. gada 2. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, palielinājusies par 51 % jeb 11 eiro/m3 bez PVN. Apses zāģbaļķiem iepirkuma cenas ir palielinājušās robežās no 36 % līdz 38 %. No lapu kokiem vismazākais cenas pieaugums bija melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru 18–24 cm – par 1 %, bet melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm bija cenu samazinājums par 1 %.

Plašāka informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenu statistiku publicēti CSP datu bāzē sadaļā “Mežsaimniecība”.

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ilva Graudiņa
Vides un enerģētikas statistikas daļa
E-pasts: Ilva [dot] Graudina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366744