Aizņemto darbvietu skaits samazinājies par 3,2 tūkstošiem jeb 0,4 %

19.09.2016

2016. gada pirmā pusgada beigās Latvijā bija 891,2 tūkst. aizņemto darbvietu, un salīdzinājumā ar 2015. gada pirmā pusgada beigām to skaits ir samazinājies par 3,2 tūkst. jeb 0,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Gada laikā privātajā sektorā aizņemto darbvietu skaits nokrities par 2,4 tūkst. jeb 0,4 %, samazinoties līdz 601,0 tūkst. Sabiedriskajā sektorā aizņemto darbvietu skaits bija 290,3 tūkst., kas ir par 0,8 tūkst. jeb 0,3 % mazāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā.

Aizņemtās darbvietas pa sektoriem

 

2015. g. 2.ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g.

1.ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g.

2.ceturkšņa beigās, tūkst.

2016. g. 2. ceturkšņa pārmaiņas, %

 

pret 2015. g. 2.ceturksni

pret 2016. g. 1.ceturksni

Pavisam

894,4

875,3

891,2

-0,4

1,8

tai skaitā:

 

 

 

 

 

  Privātajā sektorā

603,4

585,3

601,0

-0,4

2,7

  Sabiedriskajā sektorā

291,1

290,0

290,3

-0,3

0,1

Gada laikā visvairāk samazinājies aizņemto darbvietu skaits kvalificētu strādnieku un amatnieku, kā arī vienkāršo profesiju pamatgrupā – attiecīgi par 7,4 % jeb 6,9 tūkst. un 1,6 % un 1,8 tūkst. Mazāk kļuvis arī iekārtu un mašīnu operatoru, kā arī dažādu jomu speciālistu.

Aizņemto darbvietu skaita gada pārmaiņas pa profesiju pamatgrupām

Gada laikā visstraujāk aizņemto darbvietu skaits samazinājās būvniecībā – par 10,2 % jeb 6,3 tūkst., ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,0 % jeb 0,3 tūkst. un pakalpojumu nozarē – par 2,7 % jeb 0,4 tūkst.  Vislielākais aizņemto darbvietu pieaugums bija informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 7,9 % jeb 2,2 tūkst., ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijasnozarē – par 5,2 % jeb 0,4 tūkst. un administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē – par 4,4 % jeb 1,6 tūkst.

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē, kurā ir lielākais aizņemto darbvietu skaits, gada laikā nav vērojamas būtiskas izmaiņas – šā gada 2. ceturksnī aizņemtas 148,9 tūkst. darbvietas (kritums par 0,1 %). Apstrādes rūpniecībā aizņemto darbvietu skaits samazinājies līdz 111,4 tūkstošiem (kritums par 0,3 %). Savukārt izglītības nozarē aizņemto darbvietu skaits saruka par 0,7 % un bija 96,5 tūkst.

Aizņemto darbvietu skaits pa saimniecisko darbību veidiem

NACE 2. red. nozares

2015. gada 2. ceturksnis, tūkst.

2016. gada 2. ceturksnis, tūkst.

Pārmaiņas, %

Pavisam

894,4

891,2

-0,4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

22,5

22,1

-1,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

3,9

3,6

-9,0

Apstrādes rūpniecība (C)

111,8

111,4

-0,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)

12,9

12,8

-0,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E)

7,6

8,0

5,2

Būvniecība (F)

61,7

55,4

-10,2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G)

149,1

148,9

-0,1

Transports un uzglabāšana (H)

77,5

77,0

-0,7

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

32,9

33,0

0,2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

27,9

30,1

7,9

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

18,3

18,3

0,0

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

27,7

27,7

-0,2

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

41,0

40,9

-0,4

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)

36,1

37,6

4,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

63,0

63,4

0,7

Izglītība (P)

97,2

96,5

-0,7

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

64,0

65,1

1,8

Māksla, izklaide un atpūta (R)

24,1

24,5

1,5

Citi pakalpojumi (S)

15,4

15,0

-2,7

2016. gada pirmā pusgada beigās Latvijā bija 14,5 tūkst. brīvo darbvietu. No tām 5,8 tūkst. bija sabiedriskajā sektorā un 8,7 tūkst. privātajā sektorā. No visām Latvijā pieejamajām darbvietām 1,6 % darbvietu bija brīvas, sabiedriskajā sektorā – 2,0 %, bet privātajā – 1,4 %. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē – 4,2 % no visām darbvietām, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 2,6 %, veselības un sociālās aprūpes nozarē – 2,1 %, kā arī apstrādes rūpniecībā un finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – katrā 2,0 %.

Plašāka informācija par aizņemtajām un brīvajām darbvietām Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks – Galvenie rādītāji”. Dati par aizņemtajām un brīvajām darbvietām 2015. gadā un 2016. gada 2. ceturksnī publicēti datubāzē sadaļā “Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

Metodoloģiskie skaidrojumi

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju brīva darbvieta ir tā, kurai ceturkšņa beigās pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, kā arī gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvākajā laikā. Brīvo darbvietu īpatsvaru aprēķina procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās ar kopējo darbvietu skaitu ceturkšņa beigās (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Datus par aizņemtajām un brīvajām darbvietām iegūst no komercsabiedrību, individuālo komersantu, valsts un pašvaldību budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu iesniegtajiem ceturkšņu statistiskas pārskatiem, kā arī no administratīvajiem datu avotiem. No zemnieku un zvejnieku saimniecībām iekļauj tikai tās, kurās nodarbināto skaits ir 50 un vairāk.

Privātajā sektorā ietilpst komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu komercsabiedrības bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50 % un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības.

Absolūtās izmaiņas un izmaiņas procentos aprēķinātas no datiem, kas nav pārvērsti tūkstošos.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lija Luste
Darba samaksas statistikas daļa
E-pasts: Lija [dot] Luste [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366917