Aija Žīgure: Jaunais statistikas likums stiprinās CSP kā vadošās statistikas iestādes lomu

03.06.2014

Otrdien, 3. jūnijā Ministru kabinetā (MK) izskatīts Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sagatavotais likumprojekts "Statistikas likums", kurš pēc apstiprināšanas Saeimā stāsies 1997. gadā pieņemtā Valsts statistikas likuma vietā.

CSP priekšniece Aija Žīgure: "Jaunais likums stiprinās CSP kā vadošās statistikas iestādes lomu un palielinās administratīvo datu avotu izmantošanu statistikas iegūšanā. Mūsu statistikas sistēma šobrīd ir decentralizēta, jo datu vākšanā, apstrādē un analīzē ir iesaistīta virkne valsts iestāžu. Jaunais likums pārvaldei nosaka daudz lielāku lomu nacionālās statistikas sistēmas ietvaros."

Likuma mērķis ir noteikt institucionālo un organizatorisko ietvaru oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas izveidošanai, darbībai un attīstībai. Statistikas nodrošināšanas sistēmas vadošā iestāde ir CSP. Tas nozīmē gan metodoloģisku CSP palīdzību citām statistikas iestādēm, gan arī saistīts ar CSP kā Eiropas Komisijas kontaktpunktu Latvijā Eiropas statistikas jautājumos.

Likumā noteikta statistikas nodrošināšanas sistēmas uzbūve, statistikas iestāžu tiesības un pienākumi, kā arī to savstarpējā sadarbība un sadarbība ar citām valsts institūcijām oficiālās statistikas nodrošināšanā. Likumā atrunātas privātpersonu un valsts institūciju tiesības un pienākumi oficiālās statistikas nodrošināšanā u.c.

Likums paredz Statistikas padomes izveidošanu. Tās sastāvā būs 12 locekļi, kuri pārstāvēs datu sniedzējus, lietotājus, zinātniekus, plānotājus, mācībspēkus un statistikas ekspertus. Latvija ir vienīgā Eiropas statistikas sistēmas dalībvalsts, kurā nav šādas statistikā iesaistīto pušu sadarbību koordinējošas institūcijas. Statistikas padome būs konsultatīva institūcija, kas neatkarīgi no statistikas iestādēm nodrošinās statistikas jautājumu izvērtējumu gan no lietotāju, gan no iestāžu puses.

Attiecībā uz arvien pieaugošo administratīvo datu avotu izmantošanu statistikas iegūšanā turpmāk jaunu reģistru veidošanā jāņem vērā statistikas iestāžu vajadzības. Tāpat likumā noteikta sadarbība ar administratīvajiem reģistriem, kas dos tiesības CSP daudz efektīvāk nekā līdz šim sadarboties ar administratīvo datu turētājiem. Administratīvo datu izmantošana ļaus samazināt respondentu slodzi un statistikas sagatavošanas izmaksas un paaugstinās saņemto datu kvalitāti. Piemēram, nākamo tautas skaitīšanu 2021.gadā paredzēts veikt, izmantojot tikai administratīvos datu avotus un regulārajos CSP veiktajos apsekojumos iegūto informāciju, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās, kā tas tika darīts 2011. gada tautas skaitīšanā.

Saskaņā ar jauno likumu Valsts statistiskās informācijas programmu turpmāk sagatavos un apstiprinās uz trim gadiem atbilstoši vidēja termiņa budžeta plānošanai pašreizējā viena gada vietā.

Līdz ar jaunā statistikas likuma spēkā stāšanos 2015.gada 1.janvārī spēku zaudēs līdzšinējais Valsts statistikas likums, Tautas skaitīšanas likums un virkne MK noteikumu. Jaunais likums neattiecas uz Latvijas Bankas statistiku, kuru tā nodrošina saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku".

 

Sanda Rieksta
CSP sabiedrisko attiecību speciāliste
67366621; 27880666
sanda [dot] rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
www.csb.gov.lv 
Twitter: @CSP_Latvija