3. ceturksnī iekšzemes kopprodukts palielinājies par 1,0%

30.11.2015

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem palielinājās par 1,0%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. 2015. gada 3. ceturksnī iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās bija 6,4 miljardi eiro.

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada atbilstošo periodu, IKP pieauga par 3,3% gan pēc sezonāli izlīdzinātajiem, gan sezonāli neizlīdzinātajiem datiem. Tas ir par 0,8 procentpunktiem vairāk nekā ziņots iepriekš IKP ātrajā novērtējumā, balstoties uz piesardzīgajām uzņēmēju prognozēm (īpaši būvniecībā un pakalpojumu nozarēs).

IKP apjoma izmaiņas (salīdzināmajās cenās, %)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ražošanas aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati, salīdzināmajās cenās)

2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, IKP pieaugumu veicināja tautsaimniecībā nozīmīgās nozares – apstrādes rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un nekustamo īpašumu nozare. Rūpniecībā pieaugumu par 3,7% sekmēja kāpums koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 6%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 27%, mēbeļu ražošanā – par 17%. Savukārt kritumu par 2% uzrādīja pārtikas produktu ražošana, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana – par 9%, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošana – par 10%.

Būvniecības produkcijas apjoms palielinājās par 4,9%. Pieaugums par 15% vērojams inženierbūvju celtniecībā, kas veido 56% no visa būvniecības apjoma. To sekmēja kāpums autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku un dzelzceļu būvniecībā par 15%, kā arī vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecība – par 56%. Par 2% palielinājusies dzīvojamo ēku būvniecība. Savukārt maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā kritums par 7%.

Tirdzniecībā pieaugums vērojams gan vairumtirdzniecībā par 6%, gan mazumtirdzniecībā – par 5%, t.sk. auto degvielas mazumtirdzniecības apjoms palielinājās par 6%, automobiļu un motociklu vairum/mazumtirdzniecība – par 11%. Par 3% pieauga pārtikas preču un par 6% – nepārtikas preču mazumtirdzniecība.

Nekustamā īpašuma nozares attīstību veicinājusi nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas pieaugums par 11%.

Transporta nozares attīstību sekmēja pasažieru pārvadājumu kāpums par 4%, kā arī kravu apgrozības pieaugums par 8%. Uzglabāšanas un transporta palīgdarbību pakalpojumiem bija kritums par 4%.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi tika sniegti attiecīgi par 4% un 10% vairāk.

Izklaides un atpūtas pakalpojumu apjoms palielinājās par 5,7%, tajā skaitā azartspēļu nozarē pieaugums par 9%. Kritums par 1% novērojams sporta nodarbībās.

IKP attīstību veicinājuši arī produktu nodokļi, kas uzrāda pieaugumu 5,9% apmērā.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2015. gada 3. ceturksnī

Salīdzināmajās cenās, % pret 2014. gada 3. ceturksni

NACE 2. red. nozares

Nozaru īpatsvars pievienotajā vērtībā, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

3,9

Apstrādes rūpniecība (C)

11,9

Pārējā rūpniecība (BDE)

3,5

Būvniecība (F)

8,5

Tirdzniecība (G)

14,7

Transports un uzglabāšana (H)

9,7

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

2,3

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,5

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

4,4

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

12,1

Komercpakalpojumi (MNS)

8,4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

6,7

Izglītība (P)

4,4

Veselība un sociālā aprūpe (Q)

2,9

Māksla, izklaide un atpūta (R)

2,1

Produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas (D.21-D.31)

 

x

Izlietojuma aspekts (sezonāli neizlīdzināti dati)

2015. gada 3. ceturksnī salīdzinājumā ar 2014. gada 3. ceturksni privātais galapatēriņš faktiskajās cenās pieauga par 5%. Privātajā galapatēriņā mājsaimniecību izdevumi transportam (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) pieauga par 8%, atpūtai un kultūrai – par 9% un mājokļa uzturēšanas izdevumi – par 1%, kā arī izdevumi pārtikas iegādei palielinājās par 2%.

Salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā mājsaimniecību izdevumi transportam pieauga par 13%, jo 40% no visiem ar transportu saistītajiem mājsaimniecību izdevumiem veidoja izdevumi par degvielu, kuras cena bija kritusies. Atpūtai un kultūrai mājsaimniecības tērējušas par 9% vairāk, pārtikai – par 4%, bet izdevumi mājokļa uzturēšanai saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

Valdības galapatēriņš faktiskajās cenās palielinājās par 6%, bet salīdzināmajās cenās – par 4%.

Bruto pamatkapitāla veidošana gan faktiskajās cenās, gan  salīdzināmajās cenās palielinājās par 6%.Transporta un uzglabāšanas nozarē nefinanšu investīcijas  palielinājās par 51%, apstrādes rūpniecībā – par 4%. Savukārt  valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē nefinanšu investīcijas saruka par 12%.

Preču eksports gan faktiskajās cenās, gan salīdzināmajās cenās palielinājās par 1%. Pakalpojumu eksports faktiskajās cenās pieauga par 4%, bet salīdzināmajās cenās – par 2%.

Preču importa apjomi faktiskajās cenās palielinājās par 1%, bet salīdzināmajās cenās – par 6%, jo samazinājās importa cenas koksa un naftas pārstrādes produktu, datoru, elektrisko un optisko iekārtu, kā arī automobiļu, piekabju un puspiekabju ievedumam. Pakalpojumu imports faktiskajās cenās pieauga par 4%, bet salīdzināmajās cenās saruka par 1%.

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem salīdzināmajās cenās
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli neizlīdzināts, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Ātrā novērtējuma dati par 2015. gada 3. ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Papildu informācija būs pieejama CSP datubāzē 23. decembrī.

Plašāka informācija par IKP pieejama CSP datubāzes sadaļā "Iekšzemes kopprodukts".

 

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961