2018. gada 1. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms pieauga par 35,7 %

14.05.2018

2018. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 35,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoma kāpums bija ēku būvniecībā – par 44,2 %, inženierbūvniecībā – par 43,6 % un specializētajos būvdarbos – par 16,3 %.

Produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, bija visās inženierbūvniecības nozarēs: ceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 55,5 %, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā – par 60,5 %, kā arī pārējā inženierbūvniecībā – par 7,9 %.

Ievērojams apjoma pieaugums (61,3 %) bija specializēto būvdarbu jomā, kas saistīti tieši ar būvdarbu pabeigšanu (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.). Kāpums bija arī elektroinstalācijas ierīkošanā, cauruļvadu uzstādīšanā un citās līdzīgās darbībās – par 8,7 %.

2018. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2017. gada 4. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās palielinājās par 15,2 %, tai skaitā ēku būvniecībā – par 18,1 % un specializētajos būvdarbos – par 4,1 %, bet samazinājums bija inženierbūvniecībā – par 0,3 %.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss2
(2015=100)

 

Būvniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar

2017. gada 4. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

2017. gada 1. ceturksni (kalendāri izlīdzināts)

Visa būvniecība

15.2

35.7

Ēku būvniecība

18.1

44.2

Inženierbūvniecība

-0.3

43.6

Ceļu un dzelzceļu būvniecība (tai skaitā tilti)

7.2

55.5

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

-5.3

60.5

Pārējā inženierbūvniecība (hidrotehnisko objektu būvniecība un citur neklasificēta inženierbūvniecība)

-5.5

7.9

Specializētie būvdarbi

4.1

16.3

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

-15.7

-5.3

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

10.7

8.7

Būvdarbu pabeigšana (apmetēju darbi, grīdas un sienu apdare, krāsotāju un stiklinieku darbi u.c.)

53.4

61.3

Citi specializētie būvdarbi

2.1

-2.2

 

Izsniegtās būvatļaujas3

2018. gada 1. ceturksnī izsniegta 551 būvatļauja dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 180,5 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 402 būvatļaujas ar paredzamo platību 123,4 tūkst. kvadrātmetri. Viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 339 būvatļaujas (paredzamā platība 72,5 tūkst. kvadrātmetri).

Nedzīvojamo ēku būvniecībai tika izsniegtas 234 būvatļaujas būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 148,4 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 156 būvatļaujas ar paredzamo platību 57,5 tūkst. kvadrātmetri. Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 46 būvatļaujas par kopējo platību 55,1 tūkst. kvadrātmetri, no tām 28 būvatļaujas - jaunbūvēm ar kopējo platību 21 tūkst. kvadrātmetri.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Sākot ar 2018. gada 1. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoma indeksa bāzes periods mainīts no 2010. gada uz 2015. gadu un veiktas izmaiņas būvniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķina metodoloģijā,pielietojot ķēdes indeksa metodi ar pievienotās vērtības svariem un uzņēmumus grupējot atbilstoši Saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai NACE2.red..

3 Sākot ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins „izsniegtās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju    būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366953