2017. gadā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 8,5 %

05.02.2018

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja apjoma kāpums apstrādes rūpniecībā – par 8,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18,5 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8,2 %.

2017. gada decembrī, salīdzinot ar 2016. gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 5,5 %. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 7,7 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14,4 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 1,5 %.

Ievērojams rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada decembri, bija vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 41,4 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 38,9 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 30,2 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 8,9 %. Nozīmīgs produkcijas izlaides kāpums bija arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 21,8 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas – par 12,9 % un pārtikas produktu ražošanas nozarē – par 3,2 %.

Savukārt ražošanas apjoma samazinājums bija pēc īpatsvara lielākajā nozarē – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 3,2 %, kā arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 7,6 % un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

2017. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,3 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4,5 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 1,4 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2017. g. janvāris– decembris, salīdzinot ar 2016. g. janvāri–decembri (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. 4.ceturksnis, salīdzinot ar

2017. g. decembris, salīdzinot ar

 

2017. g.

3. ceturksni (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g.

4. ceturksni (kalendāri izlīdzināts)

2017. g. novembri (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. decembri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

8,5

0,2

4,9

1,3

5,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

18,5

1,3

15,9

-1,4

14,4

Apstrādes rūpniecība

8,2

2,1

7,7

0,3

7,7

Pārtikas produktu ražošana

4,3

0,2

4,2

-2,3

3,2

Dzērienu ražošana

10,0

6,5

11,2

-1,7

8,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

2,0

0,3

5,5

-5,3

12,3

Apģērbu ražošana

10,8

10,1

14,5

-5,2

11,6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

2,1

1,0

0,3

-1,1

-3,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

21,0

7,3

25,3

9,4

30,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

11,1

6,4

16,7

-5,0

21,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

14,4

1,0

19,2

-3,4

12,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15,0

-4,7

-1,2

-6,2

-7,6

Elektrisko iekārtu ražošana

21,3

9,9

15,0

2,9

8,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

21,7

3,3

27,2

8,6

41,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

26,9

8,0

40,3

1,6

38,9

Mēbeļu ražošana

4,8

3,1

3,2

-1,8

-0,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

1,2

-6,6

0,3

14,1

10,8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

8,2

-11,1

-3,8

4,5

-1,5

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenāspieauga par 9,2 %. To ietekmēja kāpums vietējā tirgū par 7,2 % un eksportā – par 11,3 % (tai skaitā eirozonā – par 17 %, ārpus eirozonas – par 7 %).

2017. gada decembrī, salīdzinot ar 2016. gada decembri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem kāpums par 10,1 %, tai skaitā vietējā tirgū –  par 12,6 % un eksportā – par 7,2 % (pieaugums eirozonā par 11,9 % un ārpus eirozonas – par 3,8 %), savukārt, salīdzinot ar novembri,  apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,9 %. Vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 0,8 %, bet eksportā bija kritums par 6,7 % (tai skaitā eirozonā – par 1,7 %, ārpus eirozonas – par 9,2 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953