2017. gadā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 12,4 %

09.02.2018

2017. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,42 miljardus eiro – par 2,81 miljardu eiro jeb 12,4 % vairāk nekā 2016. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Eksporta vērtība veidoja 11,39 miljardus eiro (palielinājums par 1,03 miljardiem eiro jeb 10,0 %), bet importa – 14,03 miljardus eiro (pieaugums par 1,78 miljardiem eiro jeb 14,5 %).

2017. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,14  miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 6,8 % vairāk nekā 2016. gada decembrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 7,3 % un importa vērtība – par 6,4 % lielāka. Decembrī Latvija eksportēja preces 951,9 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,19 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2016. gada decembri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 44,2 % līdz 44,4 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2017. gada septembri precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2017. gada decembrī salīdzinājumā ar 2016. gada decembri eksporta vērtība bija par 12,7 % un importa par 11,7 % lielāka, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība nemainījās, kamēr imports pieauga par 4,2 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada decembrī, salīdzinot ar 2016. gada decembri:

  • augu valsts produktu eksports lielāks par 40,2 milj. eiro jeb 2,0 reizes,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 13,6 milj. eiro jeb 15,1 %,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 10,8 milj. eiro jeb 15,0 %,
  • minerālproduktu eksports lielāks par 9,1 milj. eiro jeb 19,9 %,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskaitot medicīnisko), pulksteņu, mūzikas instrumentu eksportsmazāks par 6,9 milj. eiro jeb 24,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada decembrī, salīdzinot ar 2016. gada decembri:

  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielākspar 50,7 milj. eiro jeb 20,8 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 24,4 milj. eiro jeb 30,2 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 15,0 milj. eiro jeb 16,5 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimportslielāks par 12,3 milj. eiro jeb 11,4 %,
  • minerālproduktu imports mazāks par 11,9 milj. eiro jeb 11,5 %.

Pagājušā gada decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,6 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (7,2 %) un Zviedrija (5,6 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,4 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (8,7 %) un Igaunija (8,3 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. decembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. decembri

Pavisam

951,9

100

7,3

1 190,0

100

6,4

Eiropas Savienības valstis

659,7

69,3

4,9

921,6

77,4

8,6

   eirozonas valstis

467,1

49,1

9,5

679,9

57,1

8,0

NVS valstis

150,7

15,8

11,6

134,3

11,3

7,1

pārējās valstis

141,5

14,9

14,6

134,1

11,3

-7,0

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 10,7 %, bet importā – 8,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. decembri

2017. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

951 864

100

7,3

-13,6

0,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

140 695

14,8

-2,6

-21,1

-10,4

elektroierīces un elektroiekārtas

104 074

10,9

-1,7

-5,1

0,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

71 154

7,5

12,3

30,1

16,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

58 351

6,1

21,4

-20,9

21,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

54 273

5,7

5,1

-17,7

4,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

50 272

5,3

18,6

9,4

25,6

graudaugu produkti

45 589

4,8

2,8 reizes

-38,7

43,4

farmācijas produkti

42 947

4,5

15,3

5,9

19,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

26 329

2,8

5,6

-19,1

-15,3

dzelzs un tērauds

23 598

2,5

1,1

-43,5

-33,8

 

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2017. gada decembrī salīdzinājumā ar 2016. gada decembri ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 29,0 milj. eiro jeb 5,3 reizes. Savukārt koka, tā izstrādājumu un kokogles eksports samazinājās, sarūkot kurināmās koksnes eksportam par 9,7 milj. eiro jeb 30,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada decembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. decembri

2017. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 190 011

100

6,4

-1,0

2,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

153 197

12,9

38,3

19,5

34,4

elektroierīces un elektroiekārtas

140 827

11,8

6,3

-4,0

10,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

113 932

9,6

11,7

4,7

15,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

87 307

7,3

-12,2

-2,5

-18,2

dzelzs un tērauds

53 628

4,5

37,1

64,7

30,2

farmācijas produkti

51 349

4,3

3,5

-9,0

1,2

plastmasas un to izstrādājumi

45 633

3,8

25,2

-4,7

-7,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

44 005

3,7

22,1

-33,1

-0,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

38 119

3,2

4,5

-2,4

0,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

29 357

2,5

37,3

4,2

9,6

 

Mehānismu un mehānisko ierīču importa palielināšanos 2017. gada decembrī salīdzinājumā ar 2016. gada decembri ietekmēja turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju un citādu gāzturbīnu importa pieaugums par 30,4 milj. eiro. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 12,7 milj. eiro jeb 41,2 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604