2017. gadā pieauguši pasažieru, kritušies kravu pārvadājumi

02.03.2018

2017. gadā starptautiskajā lidostā “Rīga” ielidojušo un izlidojušo pasažieru skaits pirmo reizi pārsniedzis 6 miljonus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 6,1 milj. pasažieru, kas ir par 0,7 milj. pasažieru jeb 12,9 % vairāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Lielākais pasažieru apgrozījums lidostā “Rīga” bija ar Vācijas lidostām – 0,9 milj. pasažieru jeb par 4,4 % vairāk, ar Apvienotās Karalistes lidostām (0,8 milj. pasažieru) – par 6,5 % vairāk un ar Krievijas lidostām (0,6 milj. pasažieru) – par 13,8 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Ielidojuši un izlidojuši pasažieri starptautiskajā lidostā “Rīga” pa valstīm*

* Izlidojušie pasažieri tiek uzskaitīti pēc pirmā lidmašīnas nosēšanās punkta, bet ielidojušie pasažieri – pēc pēdējā lidmašīnas pacelšanās punkta.

Aug pasažieru apgrozījums ostās

Ar prāmjiem Latvijas ostās 2017. gadā iebrauca un no tām izbrauca  994 tūkst. pasažieru, kas ir par 37,5 % vairāk nekā 2016. gadā. Pasažieru apgrozījums Rīgas pasažieru ostā bija  743 tūkst. pasažieru, kas ir par 45,6 % vairāk, bet Liepājas ostā – 41,1 tūkst. pasažieru, par 24,6 % vairāk nekā 2016. gadā. Kopš 2010. gada pastāvīgu būtisku pasažieru apgrozījuma pieaugumu uzrāda Ventspils osta, kur 2017. gadā iebrauca un izbrauca 209,9 tūkst. pasažieru, par 16,6 % vairāk nekā gadu iepriekš un 3,4 reizes vairāk nekā 2010. gadā.

Latvijas ostās ar pasažieru prāmjiem iebraukuši un izbraukuši pasažieri pa ceturkšņiem
(tūkstošos pasažieru)

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 87,4 tūkst. pasažieru jeb par 22,4 % vairāk nekā pagājušajā gadā.

2017. gadā ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 242,8 milj. pasažieru, kas ir par 0,8 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 1,5 %, ar regulāras satiksmes autobusiem – samazinājās par 1,9 %, bet ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 0,6 %.

Ostās kravu apgrozījuma samazinājums

No Latvijas ostām 2017. gadā nosūtīja un ostās saņēma 61,9 milj. tonnu kravu, kas ir par 2 % mazāk nekā 2016. gadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās 2017. gadā

No ostām nosūtīja 54,2 milj. tonnu kravu, kas ir par 3,7 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Nosūtīto kravu apjoma kritumu noteica naftas produktu samazinājums par 16,9 %, kā arī labības un labības produktu samazinājums par 8,9 %, kokmateriālu – par 5,8 %, minerālmēslu – par 20 %. Savukārt nosūtīto ogļu apjoms pieauga par 5,2 %, kravu konteineros – par 13,1 % un mobilo kravu – par 14,4 %.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 11,9 %. To galvenokārt noteica no kuģiem izkrauto kravu konteineros un mobilo kravu pieaugums attiecīgi par 14,2 % un 14,8 %, kā arī naftas produktu izkraušanas apjoma pieaugums par 16,1 %.

Lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 23,4 tūkst. tonnu kravu, kas ir par 20 % vairāk nekā 2016. gadā.

Samazinājušies kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu

2017. gadā ar dzelzceļa transportu pārvadāja 43,8 milj. tonnu kravu, kas ir par 8,4 % mazāk nekā 2016. gadā. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 1,7 milj. tonnu kravu – par 11,3 % vairāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 4,2 milj. tonnu jeb 9,1 %. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām samazinājās par 11,3 %, to īpatsvars starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos bija 83,2 %.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem 2017. gadā

 

Pārvadātas kravas

 

milj. t

pārmaiņas % pret 2016. gadu

Pavisam

43,8

-8,4

iekšzemes kravu pārvadājumi

1,7

11,3

eksporta kravu pārvadājumi (ieskaitot pārvadājumus no ostām)

1,8

-22,9

importa kravu pārvadājumi (ieskaitot pārvadājumus uz ostām)

36,6

-12,9

tranzīta kravu pārvadājumi

3,7

92.0

 

Pieaug kravu pārvadājumi ar autotransportu

2017. gadā ar autotransportu pārvadāja 68 milj. tonnu kravu, kas ir par 4,6 milj. tonnu jeb 7,3 % vairāk nekā 2016. gadā. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu galvenokārt ietekmēja karjeru izstrādes produktu pārvadājumu pieaugums par 32,5 %. Lielāko daļu (76,7 %) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi palielinājās par 3,8 milj. tonnu jeb 7,8 %. Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 0,8 milj. tonnu jeb 5,7 %.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem 2017. gadā

 

Pārvadātas kravas

 

milj. t

pārmaiņas % pret 2016. gadu

Pavisam

68,0

7,3

iekšzemes kravu pārvadājumi

52,2

7,8

eksporta kravu pārvadājumi

4,5

12,0

importa kravu pārvadājumi

3,0

10,8

kravu pārvadājumi ārvalstīs

8,3

1,0

 

Plašāka informācija par transporta statistiku Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Transports – galvenie rādītāji”. Jaunākie transporta dati publicēti datubāzē sadaļā “Transports un tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366810