2017. gada novembrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 11,5 % lielāks nekā pirms gada

09.01.2018

2017. gada novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,3 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 11,5 % vairāk nekā 2016. gada novembrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 15,3 % un importa vērtība – par 8,3 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Novembrī Latvija eksportēja preces 1,1 miljarda eiro apmērā, bet importēja par 1,2 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 47,8 % (2016. gada novembrī – 46,2 %).

2017. gada vienpadsmit mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 23,26 miljardus eiro – par 2,66 miljardiem eiro jeb 12,9 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 10,44 miljardus eiro (palielinājums par 1 miljardu eiro jeb 10,2 %), bet importa – 12,83 miljardus eiro (pieaugums par 1,69 miljardiem eiro jeb 15,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2017. gada augustu precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2017. gada novembrī salīdzinājumā ar 2016. gada novembri eksporta vērtība bija par 14,9 % un importa par 9,6 % lielāka, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksports pieauga par 5,8 % un imports – par 0,4 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada novembrī, salīdzinot ar 2016. gada novembri:augu valsts produktu eksports lielāks par 63,8 milj. eiro jeb 2,2 reizes,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 25,1 milj. eiro jeb 25,2 %,
-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 18,7 milj. eiro jeb 11,7 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 18,7 milj. eiro jeb 24,9 %,
-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportsmazāks par 10,2 milj. eiro jeb 5,8 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada novembrī, salīdzinot ar 2016. gada novembri:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 36,3 milj. eiro jeb 38,5 %,
-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 21,7 milj. eiro jeb 20,1 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimportslielāks par 10,2 milj. eiro jeb 10,0 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 9,4 milj. eiro jeb 12,0 %,
-       minerālproduktu imports mazāks par 13,9 milj. eiro jeb 12,8 %.

Pagājušā gada novembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,7 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (7,3 %) un Zviedrija (5,5 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,9 % no importa kopapjoma), Vācija (12,4 %), Polija (9,2 %) un Igaunija (7,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2016. g. novembri

Pavisam

1 101,8

100

15,3

1 202,6

100

8,3

Eiropas Savienības valstis

759,6

68,9

8,9

976,2

81,2

9,8

eirozonas valstis

534,2

48,5

12,8

730,4

60,7

10,6

NVS valstis

158,4

14,4

18,5

109,2

9,1

-8,0

pārējās valstis

183,8

16,7

47,5

117,2

9,7

13,6

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā novembrī veidoja 10,1 %, bet importā – 5,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. novembri

2017. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 101 779

100

15,3

2,9

18,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

178 310

16,2

11,7

2,9

14,6

elektroierīces un elektroiekārtas

109 684

10,0

-7,9

14,8

5,2

graudaugu produkti

74 322

6,7

2,3 reizes

26,1

2,6 reizes

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

73 744

6,7

30,0

0,7

58,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

65 941

6,0

32,2

24,3

30,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

54 672

5,0

-1,4

-23,8

-10,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

45 951

4,2

21,8

-0,04

15,9

dzelzs un tērauds

41 795

3,8

38,0

8,9

20,6

farmācijas produkti

40 537

3,7

16,8

5,5

14,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

32 556

3,0

14,6

-11,8

6,5

 

Graudaugu produktu eksporta kāpumu 2017. gada novembrī salīdzinājumā ar 2016. gada novembri ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums par 43,9 milj. eiro jeb 2,6 reizes. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot mobilo telefonu eksportam par 14,3 milj. eiro jeb 43,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada novembrī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. novembri

2017. g. oktobri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 202 576

100

8,3

-2,8

4,2

elektroierīces un elektroiekārtas

146 683

12,2

-1,3

10,4

14,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

128 227

10,7

8,9

4,5

13,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

108 818

9,0

10,7

17,1

11,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

89 584

7,4

-14,6

-15,1

-17,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

65 746

5,5

93,0

11,1

57,6

farmācijas produkti

56 457

4,7

23,9

-9,9

12,6

plastmasas un to izstrādājumi

47 901

4,0

14,0

-10,6

-2,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

39 055

3,2

16,0

-6,3

4,2

dzelzs un tērauds

32 564

2,7

-1,3

-35,9

-21,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

28 167

2,3

18,0

-9,5

6,8

 

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada novembrī salīdzinājumā ar 2016. gada novembri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 18,1 milj. eiro jeb 2,1 reizi. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 15,3 milj. eiro jeb 51,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604