2017. gadā būvniecības apjoms pieauga par 19,5 %

12.02.2018

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 19,5 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.  Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1 736 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas pieaugumu ietekmēja apjoma kāpums inženierbūvju būvniecībā par 30,6 %. Būvdarbu apjoma pieaugums bija gandrīz visās inženierbūvniecības jomās: autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 28,2 %, ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā - par 51,4 %. Ievērojams kāpums bija arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 49,5 %, vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 41,0 % un citu inženierbūvju būvniecībā – par 81,7 %.

Ēku būvniecībā produkcijas apjoms pieauga par 11,8 %, ko ietekmēja apjoma kāpums nedzīvojamo ēku būvniecības sektorā par 20,2 %. Savukārt dzīvojamo ēku būvniecībā bija kritums par 11,0 %.

2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 21,0 %. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 548,8 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas pieaugums 2017. gada 4. ceturksnī bija inženierbūvju būvniecībā - par 29,3 % un ēku būvniecībā - par 14,9 %, tai skaitā nedzīvojamo ēku būvniecībā – par 25,7 %. Dzīvojamo māju būvniecībā bija kritums par 13,4 %.

Būvniecības apjoma kāpums inženierbūvju būvniecībā bija autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 33,5 %, maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 70,9 % un vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 31,1 %.

2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,5 %, tai skaitā inženierbūvju būvniecība – par 0,7 %, dzīvojamo māju būvniecība - par 7,1 % un nedzīvojamo ēku būvniecība – par 3,6 %.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, % (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2017. gada 4. ceturksnī,

salīdzinot ar

2017. gadā

2017. gada 4. ceturksnī

2017. gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2016. gada 4. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1736,0

548,8

19,5

3.5

21,0

Dzīvojamās mājas, kopā

216,1

63,5

-11,0

7,1

-13,4

Nedzīvojamās ēkas, kopā

754,4

 

241,9

20,2

3,6

25,7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

41,3

10,0

-32,8

8,3

-30,2

Biroju ēkas

128,0

49,2

28,7

-3,0

51,7

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

62,2

22,7

77,7

3,0

115,4

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

139,9

37,8

33,3

24,1

18,2

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

91,8

26,0

43,4

-36,1

39,4

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

24,4

6,9

-37,1

15,0

-45,9

Inženierbūves, kopā

765,5

243,4

30,6

0,7

29,3

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

342,0

103,2

28,2

15,8

33,5

Tilti un tuneļi

19,0

5,0

-14,3

1,8

-14,4

Ostas un dambji

61,5

18,8

51,4

-16,9

6,6

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

141,4

50,4

49,5

38,6

70,9

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

148,8

49,8

41,0

-7,9

31,1

 

2017. gadā tika izsniegtas 2 540 būvatļaujasviena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 531,1 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 1 948 būvatļaujas par kopējo platību 395,8 tūkst. kvadrātmetri. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 202 būvatļaujas par kopējo platību 336 tūkst. kvadrātmetri. No tām jaunbūvēm izsniegtas 113 būvatļaujas par kopējo platību 134,7 tūkst. kvadrātmetri.

2017. gada 4. ceturksnī izsniegtas  536 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 123,4 tūkst. kvadrātmetri. No tām  421 būvatļauja izsniegta jaunbūvēm par kopējo platību 94,3  tūkst. kvadrātmetri. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 54 būvatļaujas par kopējo platību 74,1 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā 31 būvatļauja jaunbūvēm par kopējo platību 30,2 tūkst. kvadrātmetri.

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Kopš 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
E-pasts: Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739