2017. gada 3. ceturksnī būvniecības apjoms pieauga par 25 %

13.11.2017

2017. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms1pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 25 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 580,8 milj. eiro.

Nozīmīgu būvniecības produkcijas pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, uzrādīja inženierbūvju būvniecība (50,9 % no kopējā būvniecības apjoma) – par 39,6 % un nedzīvojamo ēku būvniecība (38,8 % no kopējā būvniecības apjoma) - par 25,2 %, bet dzīvojamo māju būvniecībā bija kritums par 18 %.

Inženierbūvju būvniecībā divas reizes pieauga ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvdarbu apjoms, ievērojams produkcijas kāpums bija arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā - par 67,7 %, autoceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 28,2 %.

Nedzīvojamo ēku grupā būvniecības apjoma būtisks pieaugums bija vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku (par 90 %), biroju ēku (par 60,6 %), skolu, universitāšu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēku (par 44,1 %), kā arī rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu (par 23,6 %) būvniecībā.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2017. gada janvārī-septembrī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri septembri,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2017. gada 3. ceturksnī,

salīdzinot ar

2017. gada janvārī –septembrī 

2017. gada 3. ceturksnī

2017. gada 2. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2016.gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

 

1187,2

 

580,8

 

18,5

 

6,4

 

25,0

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

dzīvojamās mājas, kopā

 

152,6

 

60,3

 

-8,8

-6,1

 

-18,0

nedzīvojamās ēkas, kopā

 

512,5

 

226,0

 

17,8

9,9

 

25,2

viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

31,4

12,7

-32,7

68,5

4,0

biroju ēkas

78,7

33,0

18,8

28,1

60,6

vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

39,5

19,2

63,3

52,9

90,0

rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

102,1

42,0

41,5

2,5

23,6

skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

65,8

42,5

46,4

30,3

44,1

ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

17,5

 

6,0

-24,9

11,6

-41,4

inženierbūves, kopā

522,1

294,6

30,9

8,9

39,6

autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

238,8

152,3

24,4

4,8

28,2

tilti un tuneļi

14,0

6,7

-15,6

-40,7

-34,5

ostas un dambji

42,7

20,9

83,3

16,8

117,3

maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

91,1

47,5

37,9

16,6

67,7

vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

98,9

49,0

43,7

-5,6

59,9

 

2017. gada 3. ceturksnī viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai izsniegta 901 būvatļauja2 (par kopējo platību 179,7 tūkst. kvadrātmetri), tai skaitā jaunajai būvniecībai –  699 būvatļaujas par kopējo platību 135,9 tūkst. kvadrātmetri, kas, salīdzinot ar 2016. gada 3. ceturksni, ir par 297 būvatļaujām vairāk.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegta 81 būvatļauja (divas reizes vairāk, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni,) par kopējo paredzamo platību 169 tūkst. kvadrātmetri. No tām 48 izsniegtas jaunbūvēm par kopējo paredzamo platību 72,9 tūkst. kvadrātmetri.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

 

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Kopš 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
E-pasts: Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739