2017. gada 1. ceturksnī būvniecības apjoms pieauga par 8,4 %

12.05.2017

2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga  par 8,4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 222 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

Būvniecības apjoma pieaugums bija visās būvniecības jomās – dzīvojamo māju būvniecība pieauga par 18,9 %, nedzīvojamo ēku - par 7,2 %, inženierbūvju par 4,1 %.

Dzīvojamo māju būvniecības apjoma kāpums bija gan divu dzīvokļu, gan  triju un vairākdzīvokļu māju būvniecībā – attiecīgi par 29 % un 25,4 %.

Vislielākais būvniecības apjoma kāpums nedzīvojamo ēku grupā bija vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku būvniecībā - 1,4 reizes. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecība pieauga par 20,4 %, bet samazinājās viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecība par 32,6 %.

Inženierbūvju būvniecības pieaugumu ietekmēja kāpums ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā par 48,4 % un maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā par 10,1 %. Savukārt būvniecības produkcijas kritums bija autoceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā - par 24,0 %.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2017.gada 1.ceturksnī,

salīdzinot ar

2016.gada 4.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2016.gada 1.ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

222,0

2,2

8,4

Tai skaitā:

 

 

 

Dzīvojamās mājas, kopā

42,5

-5,4

18,9

Nedzīvojamās ēkas, kopā

122,1

13,0

7,2

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

9,6

-0,4

-32,6

Biroju ēkas

20,3

11,4

1,4

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

10,8

59,7

141,4

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

25,7

31,4

20,4

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

6,1

1,3

20,6

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

5,4

-23,3

6,6

Inženierbūves, kopā

57,4

-1,8

4,1

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

10,4

15,6

-24,0

Tilti un tuneļi

1,6

56,2

61,3

Ostas un dambji

9,3

10,7

48,4

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

12,7

4,9

10,1

 

2017. gada 1. ceturksnī izsniegtas 506 būvatļaujas2 viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 108,7 tūkst. kvadrātmetru, tai skaitā jaunajai būvniecībai izsniegtas 374 būvatļaujas ar paredzamo platību 76,3 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 53,4 tūkst. kvadrātmetru izsniedza 39 būvatļaujas, no tām 22 būvatļaujas - jaunbūvēm ar kopējo platību 26,4 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

Kopš 2017. gada 12. maija datubāžu sadaļā “Rūpniecība, būvniecība, nekustamais īpašums, tirdzniecība un pakalpojumi, uzņēmējdarbības rādītāji” ir veiktas šādas satura izmaiņas – dzēsta apakšsadaļa “Mājokļi” un izveidota jauna apakšsadaļa “Nekustamais īpašums”. Tabulas ir pārvietotas uz apakšsadaļu “Būvniecība” vai “Nekustamais īpašums”. Apakšsadaļā “Būvniecība” atsevišķas tabulas ir apvienotas, rādītāji pārstrukturēti un mainīta tabulu numerācija.

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.

2 Kopš 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
E-pasts: Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739