2016. gada sākumā tīmekļa vietne bija 64 % uzņēmumu Latvijā

19.10.2016

2016. gada sākumā Latvijā tīmekļa vietne bija 63,5 % uzņēmumu1, kas ir par 4,5 procentpunktiem vairāk nekā 2015. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šī gada sākumā tīmekļa vietne bija vairumam izmitināšanas pakalpojumu un informācijas un komunikācijas pakalpojumu sniedzēju (attiecīgi 95,6 % un 93,6 %). Savukārt retāk tās bija pieejamas mazumtirdzniecības (48,4 %) un transporta, uzglabāšanas nozares (42,9 %) uzņēmumiem.

Tīmekļa vietnes pieejamība ir atkarīga no uzņēmuma lieluma2, visbiežāk tā ir izstrādāta lieliem un vidējiem uzņēmumiem. 2016. gada sākumā tīmekļa vietne bija 96,3 % lielo uzņēmumu, 84,2 % vidējo uzņēmumu un 58,8 % mazo uzņēmumu. Pēdējo trīs gadu laikā straujākais tīmekļa vietņu skaita pieaugums vērojams mazo uzņēmumu grupā – par 8 procentpunktiem.

Tīmekļa vietnes lietošana uzņēmumos
(% no attiecīgās grupas uzņēmumu kopskaita)

Visbiežāk (60,0 %) uzņēmumi uztur tīmekļa vietnes, lai nodrošinātu pieeju produktu katalogam un cenrādim – šādu iespēju uztur 90,7 % lielo, 78,8 % vidējo un 55,7 % mazo uzņēmumu. Savukārt katrs sestais uzņēmums piedāvā veikt pasūtījumus vai rezervāciju tiešsaistē. 2016. gada sākumā 18,9 % uzņēmumu savās tīmekļa vietnēs ievietoja saites uz uzņēmuma profiliem sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c). To nodrošināja 51,4 % lielo,  27,7 % vidējo un 16,4 % mazo uzņēmumu.

Uzņēmumu tīmekļu vietņu visbiežāk piedāvātās iespējas
(% no attiecīgās grupas uzņēmumu kopskaita)

 

Pavisam

no tiem ar darbinieku skaitu:

10–49 (mazie)

50–249 (vidējie)

250+ (lielie)

2014

2016

2014

2016

2014

2016

2014

2016

Uzņēmumi, kuriem ir interneta tīmekļa vietne

55,9

63,5

50,7

58,8

78,4

84,2

94,8

96,3

Uzņēmumu interneta mājaslapu iespējas:

produktu katalogu un cenrāžu pieejas nodrošināšana

51,4

60,0

46,9

55,7

72,0

78,8

81,2

90,7

pasūtījumu statusa izsekošana tiešsaistē

6,3

6,4

5,6

5,9

8,9

8,5

13,9

12,5

pasūtījumu veikšana vai rezervācija tiešsaistē

14,6

17,1

13,1

16,3

21,4

20,3

25,7

27,1

saites vai atsauces nodrošināšana uz uzņēmuma profiliem sociālajos tīklos

13,8

18,9

11,5

16,4

22,1

27,7

46,7

51,4

darba piedāvājumu aplūkošana vai darba pieteikumu aizpildīšana tiešsaistē

11,7

15,5

8,5

11,7

23,4

31,1

54,8

54,9

 

Pakāpeniski palielinās uzņēmumu skaits, kas pārdod preces vai pakalpojumus internetā – 2013. gadā tie bija 9,3 %, bet 2015. gadā  – 10,2 %.

Uzņēmumu internetā pārdoto preču un pakalpojumu apgrozījums

 

Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus

(% no attiecīgās grupas uzņēmumu kopskaita)

Pārdoto preču un pakalpojumu apgrozījums

milj. eiro

% no kopējā uzņēmumu apgrozījuma

2013

2015

2013

2015

2013

2015

Pavisam

9,3

10,2

2681,1

2476,2

6,5

6,9

10–49 (mazie)

8,2

9,1

433,0

458,3

2,7

3,8

50–249 (vidējie)

13,8

14,4

1779,4

1519,1

13,1

12,7

250+ (lielie)

18,5

22,8

468,7

498,8

4,0

4,2

 

2015. gadā visbiežāk internetā preces un pakalpojumus pārdeva lielie uzņēmumi (22,8 %), taču vislielākais apgrozījums bija vidējiem uzņēmumiem – 1 519 milj. eiro jeb 12,7 % no kopējā uzņēmumu apgrozījuma. Šie uzņēmumi darbojās datoru un sakaru iekārtu remonta nozarē (54,4 %), ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumu nozarē (52,6 %) un izmitināšanas nozarē (47,9 %).

Uzņēmumi, kas veikuši pirkumus un pārdevuši preces, pakalpojumus internetā vai citos datortīklos3 (2011–2015)
(% no uzņēmumu kopskaita)

Piecu gadu laikā gandrīz divkāršojies uzņēmumu īpatsvars, kas veikuši pirkumus internetā vai citos datortīklos – 2015. gadā to skaits sasniedza 41,1 %. Līdzīgas tendences ir novērojamas uzņēmumu sadalījumā pa lieluma grupām – 2015. gadā internetā iepirkās 67,0 % lielo uzņēmumu, 50,8 % vidējo uzņēmumu un 38,7 % mazo uzņēmumu. Visvairāk internetā iepirkās uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids ir datoru un sakaru iekārtu remonts (88,6 %), datorprogrammēšana, konsultēšana un informācijas pakalpojumu sniegšana (81,0 %), telekomunikācijas pakalpojumu sniegšana (74,0 %) un ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumu sniegšana (70,4 %).

Plašāka informācija par Informācijas sabiedrības statistikas rādītājiem pieejama CSP datubāzē sadaļā Zinātne un tehnoloģijas (Informācijas tehnoloģijas).

 

Apsekojumā aptaujāti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk.
2 Mazie uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49, vidējie – no 50 līdz 249, lielie – ar darbinieku skaitu 250 un vairāk.
3 Citi datortīkli - elektroniskā datu apmaiņas(EDI) tipa ziņojumi, kas ir saskaņotā vai standartizētā formātā derīgi automatizētai apstrādei (piem.,EDIFACT, XML, UBL un citi).

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Aiva Grinšpone
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
E-pasts: Aiva [dot] Grinspone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366664