2016. gada sākumā Latvijā par 17,1 tūkstoti iedzīvotāju mazāk nekā pirms gada

27.05.2016

2016. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj. 969 tūkst. iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. 2015. gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,86 % jeb 17,1 tūkst., salīdzinājumam 2014. gadā iedzīvotāju skaits saruka par 0,77 % jeb 15,4 tūkst.

Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits palielinājās tikai Pierīgas reģionā (par 0,5 tūkst. jeb 0,14 %). Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums joprojām bija Latgales reģionā – par 5,6 tūkst. jeb 2 %. Iedzīvotāju skaits Kurzemē samazinājās par 3,8 tūkst., Vidzemē – par 3,2 tūkst. un Zemgalē – par 2,8 tūkst. Iedzīvotāju skaits saruka arī visās republikas pilsētās, visvairāk – Rīgā (par 2 258 cilvēku), Daugavpilī (1 149), Liepājā (631), Rēzeknē (572), bet vismazāk – Jelgavā (135).

Pērn 17 no 110 Latvijas novadiem iedzīvotāju skaits pieaudzis, un 14 no tiem bija Pierīgas reģiona novadi. Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums bija Mārupes (par 1 093 cilvēkiem vairāk), Ķekavas (306), Garkalnes (244), Ādažu (204), Salaspils (176), Carnikavas (169), Babītes (154) novadā. No minētajiem 17 novadiem 16 novados vairāk iedzīvotāju ieceļoja nekā izceļoja, bet 11 novados dzimstība pārsniedza mirstību.

2015. gadā Latvijā piedzima 22,0 tūkst., bet nomira 28,5 tūkst. cilvēku. Jau četrus gadus pēc kārtas Latvijā palielinās dzimstība – dzimušo skaits uz 1 000 iedzīvotāju pieauga no 9,1 2011. gadā līdz 11,1 2015. gadā.

Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā nedaudz samazinājās imigrantu, bet pieauga emigrantu skaits. Latvijā no citām valstīm ieradās 9,5 tūkst. cilvēku (par  0,9 tūkst. mazāk nekā 2014. gadā), no tiem 59 % bija Latvijas iedzīvotāji, kuri atgriezās Latvijā. Salīdzinot ar 2014. gadu, emigrantu skaits palielinājās par 1,1 tūkst. un sasniedza 20,1 tūkst. Starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits 2015. gadā samazinājās par 10,6 tūkst. (2014. gadā – par 8,7 tūkst.), un dabiskās kustības rezultātā – par 6,5 tūkst. (2014. gadā – par 6,7 tūkst.).

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 2005.–2015. gadā, tūkst. cilvēku

Piezīmes: Dabiskais pieaugums – starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. Migrācijas saldo – starpība starp valstī uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu ieradušos iedzīvotāju skaitu un no tās uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu izbraukušo iedzīvotāju skaitu.

Līdz ar dzimstības pieaugumu bērnu un jauniešu skaits vecumā līdz 14 gadiem kopš 2012. gada pieaudzis par vairāk nekā 8 tūkst. (2015. gadā – par 2,5 tūkst.) un 2016. gada sākumā veidoja 15,3 % no iedzīvotāju kopskaita (2012. gada sākumā – 14,3 %).

Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) turpina palielināties – 2015. gadā tas pieauga par 0,6 tūkst. Senioru īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā palielinājās no 23,0 % 2015. gada sākumā līdz 23,2 % 2016. gada sākumā. 2015. gadā galvenokārt emigrācijas dēļ darbspējīgo iedzīvotāju skaits samazinājās par 20,3 tūkst. jeb 1,7 %.

2015. gadā samazinājās visu Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: poļu un lietuviešu skaits – par 2,2 %, baltkrievu – par 2,0 %, krievu – par 1,6 % un latviešu – par 0,6 %. Lai gan latviešu skaits ir samazinājies, to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir nedaudz pieaudzis – no 61,6 % 2015. gada sākumā līdz 61,8 % 2016. gada sākumā.

Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā 2016. gada sākumā (procentos)

 

Kopš 2011. gada pieaug noslēgto laulību skaits – no 5,2 laulībām 2011. gadā līdz 6,9 laulībām uz 1 000 iedzīvotāju 2015. gadā. Ja 2011. gadā bija 4,0 šķirtās laulības uz 1 000 iedzīvotāju, tad 2015. gadā tās sarukušas līdz 2,6 šķirtām laulībām.

Mirstība saglabājās iepriekšējā gada līmenī – 14,4 mirušie uz 1 000 iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā nedaudz pieauga zīdaiņu mirstība - miruši 90 bērni pirmajā dzīves gadā jeb 4,1 uz 1 000 dzīvi dzimušiem (2014. gadā – 3,8).

Latvijas demogrāfiskās attīstības rādītāji 2012.–2015. gadā

 

2012

2013

2014

2015

2015. gadā pret 2014. gadu, %

2015. gadā

uz 1 000 
iedzīvotāju

 

 Iedzīvotāju skaits, gada beigās

 

2 023 825

 

2 001 468

 

1 986 096

 

1 968 957

 

-0,9

 

x

 Noslēgto laulību skaits

11 244

11 436

12 515

13 617

8,8

6,9

 Šķirto laulību skaits

7 311

7 031

6 271

5 151

-17,9

2,6

 Dzimušo skaits

19 897

20 596

21 746

21 979

1,1

11,1

 Mirušo skaits

29 025

28 691

28 466

28 478

0,04

14,4

Dati par galvenajiem demogrāfiskajiem rādītājiem, tai skaitā iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās 2016. gada sākumā, pieejami CSP datu bāzē sadaļā „Iedzīvotāji un sociālie procesi”.

Iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģija pieejama CSP tīmekļa vietnē.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Sigita Šulca
Iedzīvotāju statistikas daļa
E-pasts: Sigita [dot] Sulca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366806