2016. gadā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 4,9 %

03.02.2017

2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja apjoma kāpums apstrādes rūpniecībā – par 5,0 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 6,4 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 0,3 %.

2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 11,5 %. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 11,7 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 10,8 %.

Rūpniecības produkcijas apjoms pieauga vairumā apstrādes rūpniecības nozaru, tai skaitā pēc īpatsvara lielākajās – gatavo metālizstrādājumu ražošanā (par 19,0 %), koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 8,9 %) un pārtikas produktu ražošanā (par 1,9 %). Lielākais izlaides kāpums jau otro mēnesi pēc kārtas bija augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā (par 49,8 %), elektrisko iekārtu ražošanā (par 37,1 %), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 16,9 %), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 13,1 %). Ievērojams produkcijas izlaides pieaugums bija arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā.

Apstrādes rūpniecības uzņēmumu sniegtā informācija liecina, ka ražošanas apjoma pieaugumu būtiski ietekmēja produkcijas eksporta pieaugums – par 10,8 %, no tā uz eirozonu – par 26,1 %. Ārējos tirgos tika pārdots divas trešdaļas no kopējās saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas.

2016. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,2 %, tai skaitā kāpums apstrādes rūpniecībā bija par 1,8 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,5 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 6,3 %.

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

  

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

 

2016. gads,

salīdzinot ar

2015. gadu

(kalendāri izlīdzināts)

 

2016. gada 4. ceturksnis,

salīdzinot ar

2016. gada decembris,

salīdzinot ar

2016. g.

3. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2015. g.

4. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2016. g. novembri (sezonāli izlīdzināts)

 

2015. g. decembri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

4,9

5,4

9,8

0,2

11,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0,3

8,7

12,8

5,5

16,2

Apstrādes rūpniecība

5,0

4,1

9,3

1,8

11,7

Pārtikas produktu ražošana

0,9

0,4

3,7

-0,5

1,9

Dzērienu ražošana

3,6

0,9

10,3

-0,2

2,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

3,0

-6,3

-3,0

-19,0

-15,3

Apģērbu ražošana

-3,7

3,5

-0,7

-2,9

-2,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,5

6,0

7,2

4,0

8,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1,7

4,7

1,7

8,1

13,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

11,1

3,7

19,2

-5,2

21,9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,8

4,3

8,9

6,5

19,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15,5

4,0

17,6

2,9

16,9

Elektrisko iekārtu ražošana

6,2

14,9

27,3

14,5

37,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,8

-1,6

7,7

1,0

13,1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

6,1

10,7

37,8

1,9

49,8

Mēbeļu ražošana

4,2

1,2

7,3

4,3

12,0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-3,8

8,6

4,7

-5,0

13,7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

6,4

23,7

11,7

-6,3

10,8

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 1,5 %, un to ietekmēja kāpums eksportā – par 3,4 %, savukārt vietējā tirgū bija kritums par 0,3 %.

2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 5,8 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,8 % un eksportā – par 10,8 %.

2016. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,7 %, bet eksportā bija pieaugums par 1,3 %.

 

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi
1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.
2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830