2016. gada jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 7,9 %

03.08.2016

2016. gada jūnijā, salīdzinot ar 2015. gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 7,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Produkcijas apjoms apstrādes rūpniecībā palielinājās par 8,2 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,6 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē saruka par 3,2 %.

Lielākais pieaugums bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (par 43,4 %), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (par 16,8 %), gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mašīnas un iekārtas (par 15,5 %) un koksnes un koka izstrādājumu ražošanas nozarē (par 12 %).

2016. gada jūnijā, salīdzinot ar 2016. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,7 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,3 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,8 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,4 %.

Ceturkšņa izmaiņas

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,4 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kāpums par 4,6 %, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 4,2 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – kritums par 4,7 %.

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,2 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kāpums par 3,8 % un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 2 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – samazinājums par 1,9 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

  

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas salīdzināmajās cenās, %

 

 

2016. gada janvāris – jūnijs,

salīdzinot ar

2015. gada

janvāri – jūniju

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada 2. ceturksnī

salīdzinot ar

2016. gada jūnijā

salīdzinot ar

2016. g.

1. ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2015. g.

2. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2016. g. maiju (sezonāli izlīdzinās)

2015. g. jūniju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

4,1

3,2

4,4

0,7

7,9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3,1

-1,9

-4,7

0,4

-3,2

Apstrādes rūpniecība

3,5

3,8

4,6

0,3

8,2

Pārtikas produktu ražošana

-0,6

-1,0

-0,8

0,2

1,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

8,9

-2,4

5,0

3,0

6,9

Apģērbu ražošana

-4,5

-4,5

-5,0

-4,0

-9,1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

9,3

-1,7

8,3

5,5

12,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,0

-0,4

-7,1

-5,6

2,8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7,5

-1,4

6,0

-1,6

8,6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9,9

8,5

15,6

-4,0

15,5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9,9

14,4

22,1

2,9

16,8

Elektrisko iekārtu ražošana

-2,8

2,2

-6,6

14,5

3,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-2,8

-6,9

-7,9

-14,1

-22,7

Mēbeļu ražošana

2,0

1,5

0,8

1,1

3,4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-4,1

31,3

12,9

28,7

43,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

8,9

2,0

4,2

3,8

9,6

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada jūnijā, salīdzinot ar 2015. gada jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenāspēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,7 %. Vietējā tirgū apgrozījums saruka par 2,2 %, eksportā – par 1,1 % (no tā ārpus eirozonas – par 4 %, bet eirozonā bija pieaugums par 2,9 %).

2016. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,5 %. Vietējā tirgū apgrozījums saruka par 2,6 %, eksportā – par 2,4 % (no tā eirozonā – par 2,1 %, ārpus eirozonas – par 4,1 %).

2016. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada 2. ceturksni, apgrozījums apstrādes rūpniecībā pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1 %. Salīdzinot ar 2016. gada 1.ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,3 %.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2016. g. pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2015. g. atbilstošo periodu (%, kalendāri izlīdzināti dati)

  

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi:

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830