2016. gadā būvniecībā kritums par 17,8 %

13.02.2017

2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, būvniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 17,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.  Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1425,9 milj. eiro.

Būvniecības produkcijas samazinājumu būtiski ietekmēja apjoma kritums inženierbūvju būvniecībā (40,7 % no kopējā būvniecības apjoma)  par 33,3 %. Kritums bija gandrīz visās inženierbūvniecības jomās: ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībāsamazinājums par 31,3 %, tiltu, estakāžu un tuneļu būvniecībā - par 29,9 %, autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 29,5 %. Ievērojams samazinājums bija arī vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 11,5 %. Savukārt pieaugums bija maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 6,2 %.

Ēku būvniecība pagājušajā gadā samazinājās par 2,2 % un to ietekmēja kritums nedzīvojamo ēku būvniecības sektorāpar 4,0 %.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010=100)

 

2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 11,8 %,faktiskajās cenās veidojot 441 milj. eiro.

Būvdarbu samazinājumu 2016. gada 4. ceturksnī joprojām ietekmēja kritums inženierbūvju produkcijas apjomā – par 28,5 %, ko veicināja tiltu un tuneļu būvniecības apjoma samazinājums par 50,6 %, autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 25,9 %, kā arī ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecībā – par 15,1 %. Savukārt pieaugums bija maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībā – par 8,8 %.

Ēku būvniecībā, 4. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, bija vērojams pieaugums par 6,1 %, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecībā - par 36,5 %, bet nedzīvojamo ēku būvniecībā bija kritums par 2,1 %.

2016. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,6 %, tai skaitā ēku būvniecības apjoms – 5,8 %, bet  inženierbūvju būvniecības apjoms - par 2,5 %.

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2016. gadā salīdzinot ar 2015. gadu,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2016. gada 4. ceturksnī,

salīdzinot ar

2016. gadā

2016. gada 4. ceturksnī

2016. gada 3. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, sezonāli izlīdzināts)

2015. gada 4. ceturksni,% (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1425,9

441,0

-17,8

2,6

-11,8

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas, kopā

234,6

70,4

2,0

11,5

36,5

Nedzīvojamās ēkas, kopā

610,9

185,0

-4,0

0,3

-2,1

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

59,4

13,7

46,4

-0,9

-12,2

Biroju ēkas

96,0

31,2

0,8

37,8

-4,5

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

33,8

10,1

-28,9

5,6

-28,0

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

101,4

30,7

1,3

0,7

42,2

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas

61,8

17,9

-33,4

0,4

3,0

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

35,2

12,3

-21,8

5,5

-23,0

Inženierbūves, kopā

580,4

185,6

-33,3

2,5

-28,5

Autoceļi, ielas, ceļi, lidlauku skrejceļi, dzelzceļi

266,0

76,2

-29,5

4,6

-25,9

Tilti un tuneļi

22,2

5,7

-29,9

-41,4

-50,6

Ostas un dambji

40,5

17,4

-31,3

63,4

-15,1

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

94,4

29,1

6,2

5,8

8,8

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

105,6

37,5

-11,5

18,9

-10,0

 

 

2016. gadā tika izsniegtas 1846 būvatļaujasviena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 359,1 tūkst. kvadrātmetru. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 250,3 tūkst. kvadrātmetru izsniedza 1329 jeb 72 % būvatļauju. Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 293,6 tūkst. kvadrātmetru izsniedza 178 būvatļaujas, no tām jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 173,2 tūkst. kvadrātmetri – 99 būvatļaujas.

2016. gada 4. ceturksnī izsniegtas 429 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 80,8 tūkst. kvadrātmetru. No tām lielākā daļa (73 %) būvatļauju izsniedza jaunbūvēm ar kopējo platību 60,7  tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 39,6 tūkst. kvadrātmetru izsniedza 32 būvatļaujas, no tām puse (50 %) – jaunbūvēm ar kopējo platību 14,6 tūkst. kvadrātmetru.

 

1Uzņēmumu saviem spēkiem veiktie būvdarbi, ieskaitot ārpus Latvijas veiktos darbus.
2 Kopš 2014. gada 4. ceturkšņa būvniecības statistikā termins „izdotās būvatļaujas” raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Sandra Vītola
E-pasts: Sandra [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366739